Sök

Konsistorium: Påven ber kardinalskollegiet att vara som en symfoniorkester

Lördag morgon firades konsistorium på Petersplatsen, där påven utnämnde 21 nya kardinaler. Påven bad kardinalerna att vara evangeliserande och att ledas av den heliga Anden, som skapar olikhet och enhet.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten


Vid det högtidliga konsistoriet lördag förmiddag den 30 september, utnämnde påven Franciskus 21 nya kardinaler som genom sina olika ursprung speglar den universella kyrkan. 18 av dem är under 80 år och därför valbara vid ett påveval. 20 av den nya kardinalerna var på plats och endast bekännare vid helgedomen av Vår Fru av Rosenkransen av Pompeji i Buenos Aires Luis Pascual Dri saknades. 12 000 troende var närvarande på Peterplatsen tillsammans med kardinalskollegiet. Med detta konsistorium, som är det nionde under påven Franciskus pontifikat, består kardinalskollegiet av 242 kardinaler, varav 137 valbara och 105 ej valbara.

Den katolska moderkyrkan 

Påven sa inledningsvis i sin predikan att dagens konsistorium får honom att tänka på berättelsen om pingstdagen och kyrkans dop i Apostlagärningarna 2:1-11, där var och en kunde höra sitt modersmål tala, och att han upplevde en slags förvåning när han mediterade över detta och tyckte sig känna igen den helige Andens humor.

“Apostlarna var alla galileer medan det samlade folket kom «från alla länder under himlen» (vers 5), precis som vår tids biskopar och kardinaler”, sa påven och förklarade att detta leder till ett nytt perspektiv. Det att ”med förvåning återupptäcka gåvan att få ta emot evangeliet «på våra språk» (vers 11)” och ”att tänka tillbaka med tacksamhet på gåvan att ha blivit evangeliserade och att komma från folk som var och en på sin tid tog emot kerygma, förkunnelsen om frälsningens mysterium, och genom att acceptera det döpas i den heliga Anden och blev en del av kyrkan. Moderkyrkan, som talar på alla språk, som är en och som är katolsk.”

“kardinalskollegiet är kallat att likna en symfoniorkester och representera ”det symfoniska och synodaliska inom kyrkan"”

Evangeliets nåd i respektive hemländer

Denna text får oss att förstå att vi först och främst är «parther, meder, elamiter…» (vers 9) och så vidare och först sedan apostlar, präster, biskopar och kardinaler, sa påven. ”Och detta borde väcka förvåning och tacksamhet i oss för att ha tagit emot evangeliets nåd i våra respektive hemländer. Jag anser att detta är mycket viktigt och inte bör glömmas bort”, betonade påven, för att den heliga Anden har verkat i vårt folk och kommunicerat mysteriet med Jesu död och uppståndelse på våra språk och som våra mödrar och mor- och farföräldrar för vidare på sina dialekter.

”I själva verket är vi evangelisatörer i den mån vi bevarar förundran och tacksamheten i våra hjärtan över att ha blivit evangeliserade … för i verkligheten är det en ständigt närvarande gåva, som kräver att ständigt förnyas i minne och tro.” Pingsten och dopet hör inte till det förlutna utan ”är en kreativ gärning som Gud ständigt förnyar”, betonade påven, som Anden idag förnyar i den nya kardinalernas kallelse.

Symfonisk och synodal kyrka

Påven säger att kardinalskollegiet är kallat att likna en symfoniorkester och representera ”det symfoniska och synodaliska inom kyrkan”.

”Jag säger inte även det ’synodaliska’ bara för att vi står inför den första synodala församlingen som har just detta som tema, utan för att jag upplever att metaforen med orkestern på ett bra sätt kan belysa kyrkans synodala karaktär.”

I en symfoniorkester är de olika instrumentens klangfärger nödvändiga, förklarade påven, men alla samarbetar genom att lyssna på varandra för ett gemensamt mål. Dirigenten står i detta mirakels tjänst, fortsatte han, genom att lyssna på alla och ge kompositionen liv och låta allt ljuda som en enhet. Påven ber kardinalskollegiet att genom denna liknelse alltmer lära sig att vittna om en symfonisk och synodal kyrkan, i förtroende för att de leds av den heliga Anden som skapar olikhet och enhet och som är själva harmonin.

”Till hans milda och starka vägledning anförtror vi oss, och till Jungfru Marias omsorgsfulla vård”, avslutade påven.

30 september 2023, 11:22