Sök

Digital media - ett kraftfullt medel för att främja gemenskap och dialog inom den mänskliga familjen, det skriver påven Franciskus i ett budskap till deltagarna i det katolska medianätverket SIGNIS kommande världskongress, 15-18 augusti 2022 i Seoul. Digital media - ett kraftfullt medel för att främja gemenskap och dialog inom den mänskliga familjen, det skriver påven Franciskus i ett budskap till deltagarna i det katolska medianätverket SIGNIS kommande världskongress, 15-18 augusti 2022 i Seoul.  (Vatican Media)

Påven: Digital media, kraftfullt medel för att främja fred

I ett budskap till deltagarna i det katolska medianätverket SIGNIS kommande världskongress, 15-18 augusti i Seoul, betonar påven Franciskus betydelsen av medieutbildning för att bekämpa falska nyheter.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Inför SIGNIS världskongress, som kommer att hållas i Seoul i Nordkorea 15-18 augusti, har påven Franciskus sänt ett budskap till deltagarna. SIGNIS är en katolsk lekmannarörelse för dem som arbetar med media och kommunikation i över 100 länder.

Påven betonar att digital media under de senaste decennierna har visat sig vara ett kraftfullt medel för att främja gemenskap och dialog inom den mänskliga familjen. Under nedstängningar på grund av pandemin, skriver påven, har vi tydligt sett hur digital media kan ena oss, förutom att ge oss grundläggande information, och i många fall förena hela kyrkliga familjer och församlingar i bön och tillbedjan.

Allvarliga etiska frågor

Samtidigt betonar påven att i synnerhet social media har lyft fram en rad allvarliga etiska frågor, som kräver omdömesfulla kommunikatörer som är måna om äktheten och kvaliteten i mänskliga relationer. Många gånger har sajter blivit skadliga med hatpropaganda och falska nyheter, varnar påven: Det är en verklig utmaning att möta genom medieutbildning, katolska medianätverk och genom att motarbeta lögner och desinformation.

“Just detta lyssnandets apostolat gäller katolska kommunikatörer”

Utbilda de unga

Påven stödjer de initiativ SIGNIS tar och ber dem att särskilt vara uppmärksamma på att hjälpa i synnerhet de unga att utveckla ett sunt kritiskt sinne och lära sig att skilja på sanning och lögn, rätt och fel, gott och ont, och att uppskatta vikten av att arbeta för rättvisa, social harmoni och respekt för vårt gemensamma hem.

Digital inkludering

Många samhällen är uteslutna från den digitala världen, betonar påven, och uppmanar till att man prioriterar en digital inkludering, för att sprida en fredskultur grundad på evangeliets sanning.

Lyssna med hjärtat

Påven påminner om sitt budskap till världsdagen för social kommunikation 2022 där han fokuserar på betydelsen av dialog och god kommunikation och att lyssna med hjärtat. Just detta lyssnandets apostolat gäller katolska kommunikatörer, skriver påven. Kommunikation är inte bara ett jobb, utan en tjänst för dialogen och föreståelsen mellan individer och samhällen, för en lugn och fridfull samlevnad.

Synodal väg

Lyssnandet är även grundläggande för den synodala vägen som kyrkan vandrar under dessa år, betonar påven, för att skapa en alltmer symfonisk kyrka, där enheten uttrycks i en harmonisk sakral polyfoni. 

19 juli 2022, 13:05