Sök

Påven under den allmänna audiensen Påven under den allmänna audiensen  

Påvens audiens: Ålderdomen är en tid att finna styrka i svagheteten

Påven Franciskus fortsatte på onsdagen sin katekes om ålderdomens värde vid den allmänna onsdagsaudiensen och sa att de äldre bör omfamna sin skröplighet och hjälplöshet för att följa och vittna om Kristus.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Vid onsdagens allmänna audiens fokuserade påven Franciskus sin trosundervisning på samtalet som Jesus hade med Petrus i slutet av Johannesevangeliet (21:15-23). Påven reflekterade över hur den fysiska styrkan gradvis försvinner med åldern, vilket han sa ger en möjlighet till att inleda ett nytt sätt att följa Kristus på.

Han noterade att Petrus förhållande till Jesus var ömt, direkt, fritt och öppet, men inte melankoliskt: utan "ett ärligt förhållande".

Sockra inte sanningen

I deras utbyte frågar Jesus Petrus om han älskar honom, och uppmanar honom att "vakta mina får". Ändå, sa påven, bråkar de två som de alltid har gjort.

"Är vi kapabla att värna om innehållet i detta förhållande mellan Jesus och lärjungarna, med hans öppna, uppriktiga, och så direkta stil, ja så mänskligt sanna stil?"

Påven sa att vår tendens är att "sockra" sanningen som uppenbaras i evangeliet, och att ta avstånd från Jesus.

Trofasthet i svaghet

Påven Franciskus förklarade att Jesus varnar Petrus för att när han var ung var han herre över sitt eget liv, men att när han blir gammal skulle hans vittnesbörd "ledsagas av svaghet".

Förutom att anspela på Petrus martyrskap och död, kan Jesu ord också förstås som att de inbjuder honom att lära sig att vittna på ett nytt sätt i sin ålderdom.

"Ditt sätt att följa måste låta sig instrueras och formas av din svaghet, din hjälplöshet, ditt beroende av andra, till och med när di klär på dig och när du går," sade påven.

När vi blir äldre, tillade han, lär vi oss att bära vårt vittnesbörd konsekvent ”under villkoren för ett liv som till stor del anförtros andra”.

"Att ha en andlighet som verkligen är kapabel att tolka denna tid av vår svaghet när vi anförtror oss åt andra, snarare än till kraften i vår egen autonomi?"

Prövning och vittnesmål

Ålderdomen är verkligen en tid av prövningar och frestelser, sade påven och noterade att Petrus visar på denna sanning i sin fråga till Jesus och hänvisade till den yngre, älskade lärjungen: "Hur är det med honom?"

Jesu svar var "uppriktigt och till och kraftfullt: 'Vad spelar det för roll för dig? Du följer mig.'"

De äldre, sa påven Franciskus, bör inte vara avundsjuka på de unga som kommer att överleva dem.

"Äran av deras trohet mot sin svurna kärlek, deras trohet mot att följa tron. Även när de närmar sig ögonblicket då de tar avsked från livet, känner man igen de för deras beundran över de kommande generationerna och deras tacksamt till Herren.”

 

22 juni 2022, 14:58