Sök

Påven Franciskus bad rosenkransen för freden: ”Bön kan rädda världen”

Påven Franciskus och kristna över hela världen förenade sig i rosenkransbönen på tisdagskvällen i Sankta Maria Maggiore basilikan och bad för freden i välden.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Påven Franciskus bad på tisdagen Jungfru Maria, fredens Drottning om hennes förbön för fredens gåva till mänskligheten.

På söndagen hade han inbjudit alla över hela världen att tillsammans med honom be rosenkransen på den sista dagen i Mariamånaden maj, för freden, eftersom krig härjar mänskligheten med död, lidande och förstörelse.

Vid bönvakan, som ägde rum i den påvliga basilikan Sankta Maria Maggiore, deltog personer som drabbats eller fördrivits av krig, migranter och flyktingar.

Representerar för lidande

Det fanns en ukrainsk familj som representerade alla familjer som upplevde krigets våld och övergrepp; militärpräster, dem som ger hopp och tröst till drabbade befolkningar; en manlig och en kvinnlig volontär, representerade alla dem som fortsätter att utföra sin frivilligverksamhet även i stor fara och osäkerhet; en syrisk familj och en venezuelansk familj, som representerar de många som fortsätter att lida orättvisor till följd av konflikter; några flyktingar, som ger ett ansikte och en röst till de miljoner som har tvingats lämna sina hem och har som har välkomnats i andra länder när de försöker bygga upp sina liv igen.

 "O Maria, Guds Moder och Fredens Drottning, under pandemin samlades vi runt dig för att be om din förbön," bad påven.

Han påminde om bönen för stöd för de sjuka och om styrka vårdpersonal, om barmhärtighet till de döende och tröst för dem som led i tystnad och ensamhet.

"Denna kväll, i slutet av månaden speciellt helgad åt Dig, är vi här igen inför Dig, Fredens Drottning, för att bönfalla Dig om den stora gåvan av fred. Må de krig som har rasat i decennier i olika delar av världen, och som nu också har invaderat den europeiska kontinenten, få ett snabbt slut.”

Bönens kraft

Påven noterade att vi är medvetna om att freden inte bara är resultatet av förhandlingar eller en konsekvensen av politiska överenskommelser, utan framför allt är en gåva av den Helige Ande. Han påminde om att han hade vigt de krigförande nationerna till Marias obefläckade hjärta, och bad om hjärtanas omvändelse.

"Vi är övertygade om att med bön, fasta, och allmosor, samt nådens gåva kan människors hjärtan och hela världen förändras."

Påven Franciskus åkallade Guds Moder att be för oss med sin Son, för att "försona hjärtan fyllda av våld och hämnd, och räta ut tankar förblindade av en önskan om att bli rika snabbt."

"Må din frid råda för all tid över hela jorden."

Marias kärlek till de mest utsatta 

Genom att anförtro mänskligheten, "hårt prövad av krig och väpnade konflikter" till Fredens Drottning, gick påvens tankar till dagens liturgiska läsning som berättar om hur Maria besökte Elisabeth och visade sin missonära anda genom att föra med sig och dela förkunnelsens glädje: en kärleksfull kvinna beredd att tjäna de mest sköra och utsatta.

"Samma dag förenas vi i bön med Mariasanktuarier och familjer runt om i världen och ber den heliga rosenkransen för fred."

Bland de böneintentioner som nämndes särskilt uppmärksammades olika gruppers lidande, särskilt berörda av sorg de senaste åren.

Krigsoffer

"Låt oss be för krigets offer, särskilt för de mest hjälplösa: barn, äldre, sjuka. Vi ber för de splittrade familjerna; för fäder och mödrar som väntar på att deras barn ska återvända och för barnen som väntar på att deras fäder och mödrar ska återvända från slagfälten.”

"Att ingen må lida orättvisor."

För dem som tröstar krigsdrabbade folk

"Låt oss be för präster, gudsvigda och alla dem som förmedlar hoppets ord och trons tröst till krigsdrabbade folk."

"Att de alltid må vara barmhärtighetens redskap."

01 juni 2022, 11:07