Sök

Påven under den allmänna audiensen Påven under den allmänna audiensen  

Audiensen: Besök äldre och hjälp dem att tjäna

Påve Franciskus fortsatte på onsdagen sin katekes om ålderdomens värde vid den allmänna audiensen och uppmanade de äldre att övervinna frestelsen att kliva åt sidan, eftersom Herren aldrig förkastar dem, utan snarare ger dem kraften att tjäna.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Under onsdagens allmänna audiens fortsätter påven Franciskus sin katekesserie om äldre och reflekterade över berättelsen om helandet av Simon Petrus svärmor i Markusevangeliet.

"Vi vet inte om det var en mild sjukdom, men i hög ålder kan till och med en enkel feber vara farlig", sa påven och tillade att "när du är gammal, bestämmer du inte längre över din kropp. Man måste lära sig att välja vad man ska göra och vad man inte ska göra."

Han noterade att på ålderns höst sviker kroppens kraft och överger oss även om vårt hjärta inte slutar längta, och vi måste då lära oss "att rena våra krav: att ha tålamod, att välja vad vi ska kräva av kroppen eller av livet .”

Sjukdomar och äldre

Sjukdom tynger de äldre på ett annat och nytt sätt än när man är ung, sade påven och noterade att en gammal människas sjukdom verkar påskynda döden och förkortar tiden vi har att leva, som redan anses kort.

Många äldre, förklarade han, börjar tvivla på att man inte kommer att återhämta sig och man börjar förlora framtidshoppet.

Men scenen i evangeliet hjälper oss att hoppas och ger oss en första lektion: att Jesus inte besökte den sjuka kvinnan ensam, utan att han gick dit med lärjungarna.

På samma sätt, "måste den kristna gemenskapen ta hand om äldre släktingar och vänner", sade påven.

Kristen gemenskap och äldre

Påven Franciskus underströk att många ska besöka de äldre, tillsammans och ofta, särskilt i dessa dagar när antalet äldre har ökat.

Han tillade att vi borde känna ett ansvar att besöka de äldre som ofta är ensamma och be för dem till Herren.

"Ett samhälle välkomnar verkligen livet när det inser att det också är värdefullt i hög ålder, vid funktionshinder, vid allvarlig sjukdom och även när det håller på att blekna."

Jesus ser den sjuka kvinnan, tar hennes handen och botar henne. Med denna kärleksfulla gest, lär Jesus lärjungarna, att ”frälsningen förkunnas, genom att uppmärksamma den sjuke; och kvinnans tro lyser i tacksamhet för Guds ömhet som böjer sig över henne."

Äldre som tjänar

Efter kvinnans helande "reste hon sig och tjänade dem", påpekade påven Franciskus, och med det lär oss kvinnan oss att även äldste kan och bör tjäna samhället, odla ansvaret att tjäna och övervinna frestelsen att kliva åt sidan, eftersom ”Herren inte förkastar dem; tvärtom ger han dem kraften att tjäna.”

Så om de äldre, placeras i samhällets centrum istället för att bli avvisade och avlägsnas, uppmuntras de att utöva sin värdefulla tjänst till Gud.

De äldres tacksamhet över de gåvor som Gud ger dem, i deras liv, som Petrus svärmor, bidrar till att, ”återställa gemenskapen och glädjen att leva tillsammans och ger lärjungarnas tro ett viktigt bidrag”, sa påven.

Kvinnors tjänst

Påven avslutade med att betona att bara för att evangeliet handlar om en kvinna gäller det inte bara kvinnor. Men det förtar dock inte det faktum att kvinnor, med deras tacksamhet och ömhet i tron, kan lära män saker som de har svårt att förstå, precis som Petrus svärmor, visar lärjungarna vägen.

16 juni 2022, 16:58