Sök

Evakuerade från Mariupol Evakuerade från Mariupol 

Påven sörjer och vädjar om fred i Ukraina

Under söndagens Regina Coeli sa påven Franciskus att han tänker på den ukrainska staden Mariupol, "Marias stad", som "barbariskt har bombats och förstörts". Hans tankar gick också till alla som lider i Ukraina, särskilt barnen och de äldre. Han uppmanade till att be rosenkransen varje dag för freden.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Efter att ha bett Regina Coeli-bönen på söndagen, påminde påven Franciskus det lidande folket i Ukraina, och uppmanade alla troende, under maj månad, tillägnad Guds moder, att varje dag be en rosenkrans för freden.

Han sa att hans tankar "ständigt går till den ukrainska staden Mariupol, "Marias stad", som "barbariskt har bombats och förstörts." Han förnyade sin uppmaning om att "upprätta säkra humanitära korridorer" för människor som är instängda i stadens stålverkskomplex.

”Jag lider och gråter och tänker på det ukrainska folkets lidande och i synnerhet på de svagaste, de äldre och barnen. Det finns fruktansvärda rapporter om barn som utvisats.”

Påvens oro för det ångestfyllda folket ledde honom till att undra om vi verkligen söker fred, i och med att vi bevittnar "en makaber regression av mänskligheten". Han frågade om det verkligen finns en vilja att undvika en pågående militär och verbal upptrappning, och om man gör allt för att "tysta vapnen".

Han vädjade om att vi inte ska ge efter för våldets logik och de väpnade konflikternas perversa spiral.

"Låt oss ta dialogens och fredens väg! Låt oss be."

02 maj 2022, 17:14