Sök

Påven under den allmänna audiensen Påven under den allmänna audiensen   (Vatican Media)

Audiensen: äldre är inte sköra pensionärer utan personer med mycket att ge

Vid den allmänna audiensen på onsdagen talade påven Franciskus om Judith, en hjältinna i bibeln, och tog henne som förebild på hur äldre personer kan hjälpa familjer och bidra till samhället.

Charlotta Smeds  - Vatikanstaten

Judith, som försvarade Israel från sina fiender och senare när hon blev äldre drog hon sig tillbaka till sin stad, där hon utmärkte sig för sin vishet, har mycket att lära de äldre i vår samtid. Det betonade påven vid den allmänna audiensen på Petersplatsen på onsdagen och noterade det den bibliska hjältinnan gjorde under sina 105 år och påpekade att "hjältemod inte bara handlar om stora händelser som hamnar i rampljuset", utan även det som "man ser i den envisa kärlekens i svåra familjesituationer till förmån för en hotad gemenskap".

Pensionärsperspektiv

I sin nionde katekes om ålderdomen noterade påven Judiths livslängd och konstaterade att "det är inte ovanligt idag att leva länge efter att man har gått i pension”.

Det händer att de som har sett fram emot att pensioneras och äntligen få vila, att de istället inte vet hur de ska fylla sin tid. För vissa kan det finnas "det glada och tröttsamma engagemanget att ta hand om barnbarnen", sa påven och tillade att "i dag spelar mor- och farföräldrar en mycket stor roll i familjen genom att hjälpa till att fostra barnbarn", även om "det föds färre och färre barn”. Det händer att man är "ovillig att anförtro mor- och farföräldrarna uppfostran” och endast låter de göra sådana som är strikt relaterat till behovet av assistans".

Judith och de äldres förmågor

Påven påminner om att Judith tidigt blev änka och inte hade några barn, men att hon levde ett sitt liv till full och med frid, medveten om att ha levt det uppdrag Herren hade anförtrott henne. Hon lämnade "det goda arvet av visdom, ömhet, gåvor till familjen och samhället: ett gott arv och inte bara materiellt".

”När vi tänker på arv”, sa påven, ”tänker vi oftast på ägodelar och inte på det goda som de äldre gjorde och de frän de sådde. Men det bästa arvet är det goda som de äldre har sått och lämnar efter sig.

”När man blir äldre tappar man synen lite men den inre blicken blir mer genomträngande. Man ser med hjärtat. Man blir kapabel att se saker som tidigare undgick en. De äldre vet hur man tittar och de vet hur man ser... Det är så här: Herren anförtror inte sina talanger bara till de unga och de starka: han har anförtrott alla dem, skräddarsydda för var och en, även för de äldre. Livet i våra samhällen måste kunna värdera de många äldres förmågor. De är pensionerade i registret, de är en rikedom för samhället.

Visdomen i arv

Påven Franciskus avslutade sin katekes med hänvisning till Judith, att inte definiera den äldre kvinnan som en pensionär som tyvärr lever sitt liv i tomhet, utan "en passionerad äldre kvinna som fyller tiden som Gud ger henne med gåvor", och han rekommenderade alla att läsa boken som är tillägnad henne i Bibeln. Judith var "en modig kvinna", avslutade påven, i hoppet om att mor och farmödrar ska vara: "modiga, kloka och att de lämnar inte lämnar oss pengar i arv, utan visdom, som de har sått i sina barnbarn".

12 maj 2022, 11:51