Sök

Den 25 mars, Herrens bebådelse – Jungfru Marias bebådelsedag, viger påven Franciskus Ryssland och Ukraina till Jungfru Marias obefläckade hjärta. Den 25 mars, Herrens bebådelse – Jungfru Marias bebådelsedag, viger påven Franciskus Ryssland och Ukraina till Jungfru Marias obefläckade hjärta. 

Vigning av Ryssland och Ukraina: Påven inbjuder biskoparna att förena sig med honom

Påven Franciskus uppmanar världens biskopar att den 25 mars, i förening med honom, be för fred och viga Ryssland och Ukraina till jungfru Marias obefläckade hjärta.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Den 25 mars, Herrens bebådelse – Jungfru Marias bebådelsedag, viger påven Franciskus Ryssland och Ukraina till Jungfru Marias obefläckade hjärta. Detta kommer att ske under firandet av botgöringsgudstjänsten i Peterskyrkan kl 17.00.

“påven uppmanar biskoparna i hela världen tillsammans med sina präster, att på samma sätt och samma dag förena sig med honom i vigningen och i böner för fred”

Chefen för Heliga stolens pressrum Matteo Bruni har som svar på journalisternas frågor bekräftat att påven uppmanar biskoparna i hela världen tillsammans med sina präster, att på samma sätt och samma dag förena sig med honom i vigningen och i böner för fred.

Kardinal Konrad Krajewski, påvens ombud för sociala frågor, kommer som påvens utsände att hålla ceremonin i Fatima.


Redan vid Angelus den 13 mars uppmanade påven hela kyrkan att hålla fler bönestunder för freden. Vid den allmänna audiensen den 23 februari uppmanade alla troende att på Askonsdagen be och fasta för fred i Ukraina och bad: ”Må Fredens drottning bevara världen från krigets galenskap”.


Vid jungfru Marias uppenbarelse i Fatima den 13 juli 1917, bad hon om att Ryssland skulle vigas till hennes obefläckade hjärta och förklarade att Ryssland, om denna begäran inte beviljades, skulle sprida "sina misstag över hela världen och främja krig och förföljelse av kyrkan. De goda – tillade hon - kommer att dö martyrdöden; den helige fadern kommer att lida mycket och flera nationer kommer att förgöras."


Stockholms katolska stift meddelar på sin hemsida att kardinal Anders Arborelius kommer att fira högmässa i S:t Thomas av Aquinos katolska kyrka i Lund den 25 mars klockan 17.00 och ”i enlighet med påvens anmodan och i förening med honom", "be för fred och viga Ryssland och Ukraina till jungfru Marias obefläckade hjärta”.

 

19 mars 2022, 11:19