Sök

Påven möter sjuka på Petersplatsen 31 januari 2018 Påven möter sjuka på Petersplatsen 31 januari 2018  (Vatican Media)

Påven: Stor ojämlikhet i tillgång till vård

Påven Franciskus varnar för likgiltighet och individualism i ett videobudskap som skickades till deltagare i ett webbinarium som anordnades för den 30:e världsdagen för de sjuka, den 11 februari 2022.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten


Stå nära dem som lider - det är påven Franciskus uppmaning i sitt videobudskap till webinariet som inledde firandet av den 30:e Världsdagen för de sjuka, 11 februari.

Världsdagens betydelse, mål och utmaningar

Webinariet, som hölls på eftermiddagen den 10 februari, hade organiserats av påvliga avdelningen för integrerad mänsklig utveckling för att behandla världsdagens betydelse, mål och utmaningar. (Läs påvens budskap till Världsdagen för de sjuka på diverse språk via denna länk.)

Individualism och likgiltighet

Påven varnar för ett samhälle som styrs av individualism och likgiltighet för andra, som han säger är "patologier som hotar mänskligheten och världen" som idag, mitt i en pandemi, förstärks av ekonomisk och konsumistisk liberalism.

Socialt virus

Han beklagar ojämlikheter på hälsoområdet där vissa får en förträfflig vård medan andra inte har tillgång till en grundläggande. Motgiftet mot detta, som han kallar ett socialt virus, är en kultur av broderskap, som bygger på medvetenheten om att vi alla är lika som människor och barn till en enda Fader. Om jämlikhet saknas kommer det inte att gå bra, varnar påven.

“Motgiftet mot detta, som han kallar ett socialt virus, är en kultur av broderskap, som bygger på medvetenheten om att vi alla är lika som människor och barn till en enda Fader.”

Fysiskt och andligt helande

Sjukdom får oss att behöva andra, säger påven och citerar helige Johannes Paulus II: ”Om en människa deltar i Kristi lidande, sker detta för att Kristus har öppnat sitt lidande för människan” (Salvifici doloris 11 febbraio 1984, 20) och uppmanar till att alltid se varje sjuks persons unicitet med sin värdighet och sårbarhet. Påven betonar även att man paradoxalt nog kan rädda en kropp men förlora mänskligheten.

Helgonen som tog hand om de sjuka, betonar påven, följde alltid Mästarens undervisning: läk såren i kropp och själ och be och handla för både fysiskt och andligt helande.

Videobudskapet till webinariet inför Världsdagen för de sjuka
11 februari 2022, 08:33