Sök

Påven framme i Grekland

Efter besöken i Cypern fortsätter nu den andra etappen på påven Franciskus 35:e apostoliska resa. Idag, lördag förmiddag den 4 december, landade påven i Aten.

Klockan 11.10 lördagen den 4 december landade påven Franciksus på Atens flygplats och tog emot av Greklands utrikesminister och några barn.

Den andra etappen på påvens 35:e apostoliska resa har så inletts. Under dagen möter påven presidenten, premiärministerna, företrädarna för landets myndigheter, civilsamhälle och diplomatiska kår och under eftermiddagen den ortodoxa kyrkans överhuvud i Grekland, ärkebiskop Hieronymus av Aten och katolska biskopar, präster och ordensfolk. På kvällen ett privat möte i nuntiaturen med sina medbröder jesuiterna.

 

04 december 2021, 11:20