Sök

Påve Franciskus på Lesbos: "Stoppa civilisationens skeppsbrott"

På söndagen besökte påven Franciskus mottagnings- och identifieringscentret i Mytilene på ön Lesbos. Han mötte migranter, lyssnade till deras berättelser och underströk i sitt tal att migration är en humanitär kris som berör alla.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

För fem år sedan kom påven Franciskus till ön Lesbos för att själv se migranternas svåra situation här. På söndagen, som en del av sitt apostoliska besök i Grekland, återvände han till ön för att möta tusentals migranter i lägret i Mytilene. "Jag är här för att se era ansikten och se er i ögonen."

Han citerade den ekumeniske patriarken Bartholomeus I och sa, "de som är rädda för er har inte sett er i ögonen... De har glömt att migration inte är en fråga som gäller Mellanöstern och Nordafrika, för Europa och Grekland. Det är en världsfråga."

Påven Franciskus underströk att migration är en "humanitär kris som berör alla." Han noterade att medan framsteg görs för att hantera Covid-19-pandemin och klimatförändringarna, "tycks allt detta vara fruktansvärt frånvarande när det gäller migration."

Lärdomar från historien

"Det är en illusion att tro att vi håller oss säkra, genom att försvara oss från dem i större behov som knackar på vår dörr", sa påven Franciskus. ”I framtiden kommer vi att ha mer och mer kontakt med andra. För att vända det till gott behövs inte ensidiga åtgärder utan en bred politik.” Historien, tillade han, "lär oss den här läxan, men vi tar den inte till oss."

Under sitt tal bad påven varje man och kvinna, "att övervinna rädslans förlamning, likgiltigheten som dödar och den cyniska ignoransen som nonchalant dömer de marginaliserade till döden."

Liten förändring

Påven Franciskus betonade att lite har förändrats i frågan om migration sedan hans besök för fem år sedan. Han berömde dock de som engagerat sig i arbetet att välkomna och integrera migranter.

Det är djupt beklagligt, fortsatte han, "att detta land, liksom andra, fortsätter att vara hårt pressat, och att det i Europa finns de som envisas med att behandla problemet som en fråga som inte berör dem."

"Det är beklagligt att höra om förslag att gemensamma medel ska används för att bygga murar som en lösning", sa han.

"Man löser inte problemen och samexistensen genom att bygga högre murar, utan genom att förenas i att ta hand om andra."

Att tackla problem

"Istället för att käbbla om idéer", sa påven, skulle det vara bättre att "vidga vår blick för att ta in majoriteten av mänsklighetens problem - alla de folk som är offer för humanitära nödsituationer som de inte har valt själva, utan är det senaste kapitlet i en lång historia av exploatering.”

"Det är lätt att väcka den allmänna opinionen genom att ingjuta rädsla för andra", konstaterade påven Franciskus, men varför talar vi inte lika häftigt om exploateringen av de fattiga, om sällan nämnda men ofta välfinansierade krig ... om hemliga affärer som gynnar spridningen av vapenhandeln?

Han betonade att de avlägsna orsakerna borde attackeras, "inte de stackars människor som betalar konsekvenserna och till och med används för politisk propaganda."

"För att bli av med grundorsakerna", tillade han, "behövs mer än att bara åtgärda nödsituationer. Det behövs samordnade åtgärder.”

Stoppa civilisationens skeppsbrott

"Låt oss inte låta vårt hav (mare nostrum) förvandlas till ett öde hav av död (mare mortuum)", avslutade påven. "Låt oss inte tillåta att denna mötesplats blir en teater för konflikter. Låt oss inte tillåta att detta "hav av minnen" förvandlas till ett "hav av glömska". Snälla, låt oss stoppa civilisationens skeppsbrott.

05 december 2021, 20:36