Sök

Barnarbete i Filippinerna Barnarbete i Filippinerna  

Påven kräver internationellt engagemang för att avskaffa barnarbete

I ett meddelande till generaldirektören för FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation efterlyser påven Franciskus ett gemensamt internationellt engagemang för att utrota gisslet med barnarbete.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten

Påven Franciskus uppmanar internationella och nationella myndigheter att försvara utsatta barn, av vilka många är förslavade i barnarbete och berövade "en värdig och harmonisk utveckling".

Meddelandet, undertecknat av statssekreterare kardinal Pietro Parolin, å påvens vägnar, riktar sig till direktören för FN:s Rom-baserade livsmedels- och jordbruksorganisation, där ett Global Solutions Forum med titeln "Acting Together to End Child Labor in Agriculture" äger rum den 2 och 3 november.

De senaste uppskattningarna pekar på en ökning av barnarbete och påven beskriver fenomenet som "ett gissel som grymt sårar de yngstas värdiga tillvaro och harmoniska utveckling, och som avsevärt begränsar deras möjligheter för framtiden."

Pandemins inverkan

Påven noterade att utnyttjandet av barn för arbete "förminskar och skadar deras liv för att besvara vuxnas produktiva och lukrativa behov", och han noterade att detta drama har förvärrats av pandemin, som har drivit ett ökande antal minderåriga att hoppa av skolan och hamna i "klorna på denna form av slaveri".

Att inte gå i skolan innebär för många barn att inte bara att gå miste om möjligheterna att mogna och bemöta vuxenlivets utmaningar, utan också det berövar dem på deras rätt till hälsa. Många av dem blir sjuka "på grund av de bedrövliga förhållanden under vilka de måste utföra arbetsuppgifterna krävs av dem.”

Påven fokuserade även på jordbrukssektorn, där han sa att nödsituationen är ännu mer alarmerande med "tusentals pojkar och flickor som tvingas arbeta under utmattande, osäkra och förnedrande förhållanden, samtidigt som d utsätts för misshandel, övergrepp och diskriminering."

Situationen, tillade han, når höjden av förfall när föräldrarna själva tvingas skicka sina barn att arbeta för att försörja sina familjer.

Mänsklighetens bästa investering

"Låt ett kraftfullt rop stiga från detta möte och kräv att de behöriga internationella och nationella myndigheterna försvarar barns fridfullhet och glädje!", vädjade påven.

Han sa att den bästa investeringen mänskligheten kan göra är att skydda barn. Att skydda barn, fortsatte han, innebär att respektera de olika faserna av deras utveckling och tillväxt och att låta dem dra nytta av goda livsförhållanden för att blomstra.

Han sa att för att skydda barn måste beslutsamma åtgärder vidtas för att hjälpa småböndernas familjer så att de inte tvingas skicka sina barn att arbeta för att öka inkomsterna som annars är så låga att de inte kan försörja sina familjer.

En omsorgslogik

Slutligen sa påven, "innebär att skydda barn att agera så att horisonterna öppnas upp för dem att bli fria, ärliga och omtänksamma medborgare."

Han uttryckte sin önskan om ett lämpligt och effektivt rättssystem för att försvara och skydda barn från vad han kallade "denna skadliga teknokratiska mentalitet som har tagit över nuet."

Gemensamt internationellt engagemang

Därför krävde påven större insatser på alla nivåer för att se till att önskan om en "överdriven vinst som dömer barn och unga till arbetsexploateringens brutala ok, ska ge vika för en omsorgslogik."

Påven Franciskus förklarade att det är nödvändigt att fortsätta att fördöma, utbilda och öka medvetenheten så att tvångsmässig konsumtion som utan tvekan förslavar barn, avslutas, och att vi slutar att förneka att planetens resurser måste bevaras för framtida generationer.

Han avslutade med att be om ett gemensamt åtagande under det pågående internationella året för avskaffande av barnarbete, för att säkerställa att barn kan följa och odla sina drömmar, och leka och lära sig: ”Det är vägen till en ljus framtid för människlighetens familj."

02 november 2021, 22:10