Sök

Påven under den allmänna audiensen Påven under den allmänna audiensen  

Påvens audiens: Att tro på Jesus innebär att följa honom

Påve Franciskus fortsatte under onsdagens allmänna audiens med sin katekes om Paulus Galaterbrev, och förklarade idag vad det betyder "att vandra i Anden".

"Att tro på Jesus betyder att följa honom", sa påven Franciskus vid onsdagens allmänna audiens och tillade, "Samtidigt betyder det att man undviker den motsatta vägen, själviskhetens väg, som är att söka sina egna intressen."

Påven fortsatte sin katekes om Galaterbrevet och reflekterade över Paulus uppmaning att ”vandra i Anden”. Den Helige Anden, sa han, är vår vägledare på vår "resa längs Kristi väg", - en "övergripande men svår resa, som börjar i dopet och varar hela vårt liv."

Vandra enligt Anden

Att följa Jesu väg, sa han, leder kristna till "en positiv syn på livet”, men som inte förnekar ondskan och svårigheterna. Det betyder "att tron ​​på Gud alltid är starkare än vårt motstånd och större än våra synder."

Paulus, sa påven, inkluderar sig själv när han inbjuder galaterna "att vandra i Anden". "Även om han vet att Kristus har sin boning i honom," är Paulus "också övertygad om att han ännu inte har nått målet." Påven Franciskus förklarade att Paulus ”inte ställer sig över sin kommunitet, utan placerar sig mitt i den resa som alla är på, för att ge ett konkret exempel på hur nödvändigt det är att lyda Gud, genom att ständigt följa den Helige Andens vägledning.”

Frihetens väg

Påven Franciskus betonade att, att vandra enligt den Helige Anden involverar oss inte bara som individer, utan också som en gemenskap. Det är lätt, sa han, att försöka leva upp till den "spännande, men krävande" uppmaningen att följa Jesus genom att använda stela föreskrifter. Men detta, sa han, "betyder att vi går bort från frihetens väg." Istället kräver ”resan längs den Helige Andens väg utrymme för nåden och kärleken.”

Kärlekens högsta lag

I synnerhet, sa påven, kan vi ofta frestas att döma andra om de gör ett misstag eller faller bort från Jesu väg. Påven Franciskus uppmuntrade de troende att rannsaka våra egna liv när vi frestas att döma andra. Om vi ​​känner ett behov av att korrigera andra, sa han, bör vi göra det med mildhet och ödmjukhet.

"Förutom att ge oss mildhetens gåva inbjuder den Helige Anden oss att vara solidariska, att bära andras bördor." Påven insisterade på att "den högsta regeln när det gäller broderlig tillrättavisning är kärleken: att önska våra bröders och systrars bästa."

Påven Franciskus avslutade sin audiens med att uppmuntra oss att "vandra längs denna väg med glädje och tålamod och låta oss vägledas av den Helige Anden."

03 november 2021, 10:54