Sök

Ordenssystrar under påvens Angelus på Petersplatsen Ordenssystrar under påvens Angelus på Petersplatsen  

Påvens Angelus: Vi är kallade att sträva efter uppriktighet

När påven Franciskus reflekterar över söndagens evangelium vid Angelus bönen på Petersplatsen sa han att "vi måste se upp för" de som lever sin tro med dubbelhet, för att inte bli som dem; medan vi måste "beakta" änkans uppriktighet, i dagens läsning, vars ödmjuka kärlek till Gud är ett exempel för oss alla.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

I sin katekes innan Angelusbönen på söndagen beskrev påven Franciskus de två scenerna i dagens evangelium: inne i Jerusalems tempel ser vi de skriftlärda som frossar i att bli hälsade och respekterade medan de "äter änkorna ur huset och ber långa böner för syns skull"; sedan ser vi den fattiga änkan, en av dem som utnyttjades av tidens makter, som släpper sina kopparslantar i tempelkistan, "allt hon hade, hela sitt liv."

Denna kontrast är en anledning för oss i dag att vara på vår vakt, sa påven. ”Vi måste se upp” för dem som lever sin tro med hyckleri, som de skriftlärda, för att inte bli som dem; medan vi måste "bevaka" änkan vars uppriktighet, ödmjukhet och kärlek till Gud är ett exempel för oss att följa.

Se upp för hyckleri, sträva efter uppriktighet

Genom att omsätta detta evangeliska budskap i våra egna liv, betonade påven att även vi måste se upp för hyckleri i våra liv och akta oss för att vara besatta av vårt utseende, vårt yttre och vår egen betydelse. Hyckleri kan vara "en farlig sjukdom för själen", varnade han.

Ännu värre är att manipulera tron ​​så att den tjänar våra egna intressen, varnade påven och påminde om att de skriftlärda, i Guds namn, använde religionen för sina egna angelägenheter. De missbrukade sin auktoritet och utnyttjade de fattiga. "Detta är en varning för oss alla i alla tider", betonade påven, både för kyrkan och för samhället, att vi aldrig får missbruka vår auktoritetsposition och krossa andra för att tjäna pengar på de fattiga.

Han uppmanade till att fråga oss själva hur mycket vi är fokuserade på oss själva - vårt utseende eller på vad vi säger och gör - snarare än på hur vi verkligen kan tjäna Gud och vår nästa, särskilt de som behöver det mest.

Lita på Guds överflödiga kärlek

I dagens evangelium uppmanar Jesus oss att se den stackars änkan, noterade påven, och hur hon gav allt hon hade i sin gåva till tempelkistan, med vissheten om att hon hade allt i Gud. Hon är ett exempel för alla eftersom "hon litar på Guds överflöd, som ger större glädje till dem som ger." Påven sa att det är därför Jesus pekar på henne som en troslärare, för att "hon ger generöst och fritt från sitt hjärta”, vilket gör ljudet av hennes få mynt "vackrare än de rikas storslagna gåvor", eftersom slantarna visar på ett liv uppriktigt tillägnat Gud av hela hennes hjärta.

Avslutningsvis uppmanade påven oss att lära av den fattiga änkan för att växa i en tro "utan yttre krusiduller" präglad av inre uppriktighet och "ödmjuk kärlek till Gud och till våra bröder och systrar".

08 november 2021, 11:08