Sök

Påven vid mässan: "Vårda morgondagens hopp genom att hela dagens lidande"

Påven Franciskus firade mässan i Peterskyrkan på den femte Världsdagen för de Fattiga, och påminde om att Guds frälsning inte bara är ett framtida löfte, utan även är verksam i vår sårade värld. Som kristna måste vi "vårda morgondagens hopp genom att hela dagens smärta".

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

I sin predikan under mässan i Peterskyrkan på Världsdagen för de fattiga, noterade påven Franciskus att evangeliet berättar för oss om de tecken innan Människosonen återkommer som hjälper oss att tolka historien där dagens smärta samexisterar med morgondagens hopp – från dagens smärtsamma motsägelser till den frälsning som väntar oss när vi möter Herren som kommer för att befria oss från allt ont.

Dagens smärta

Påven påpekade hur de fattiga är de mest sårade och förtryckta i historien "märkta av vedermöda, våld, lidande och orättvisor", i väntan på en befrielse som "aldrig verkar komma". Dagens Världsdag för de Fattiga uppmanar oss att på ett speciellt sätt fokusera på "de mest utsattas lidande", sa påven, eftersom de ofta tvingas in i denna situation på grund av orättvisor och ojämlikhet, förvärrad av ett "slit och släng samhälle" som ignorerar eller överger dem.

Morgondagens hopp

Situationen framkallar lidandet och rädsla, men även hoppets ljus som pekar på "framtidens frälsning", påpekade påven och sa att "Jesus vill öppna våra hjärtan för hoppet" och befria oss från ångest och rädsla. "Morgondagens hopp blommar mitt i dagens smärta", sa påven och detta hopp är verksamt i vår sårade historia idag, eftersom Guds rike "blommar som trädets ömma löv och vägleder historien till dess mål, till det sista mötet med Herren" som kommer att göra oss definitivt fria.

Vad kan vi göra?

Med tanke på lidande och hopp frågade påven vad som krävs av kristna? Han sa att vi måste "vårda morgondagens hopp genom att läka dagens smärta". Kristet hopp är inte bara en naiv optimism om att det ska bli bättre imorgon, utan en uppmaning till handling för att hjälpa till att göra Guds löfte om frälsning "konkret...idag och varje dag". Det innebär att varje dag bygga upp "kärlekens, rättvisans och broderskapets rike som Jesus invigde" genom konkreta gester.

Påven betonade att man aldrig får ignorera eller gå förbi dem som behöver hjälp. Vi måste vittna om medlidande, betonade han, medlidandet som kommer från ett hjärta som rörs av ömhet och viljan att närma sig andra för att hjälpa dem mitt i en utbredd likgiltighet.

15 november 2021, 16:40