Sök

Omsorg om det gemensamma hemmet och broderskapet och social vänskap - två vägar som har sitt ursprung i Kristi evangelium. Påven Franciskus skriver detta i ett budskap till kommissionerna för rättvisa och fred. Omsorg om det gemensamma hemmet och broderskapet och social vänskap - två vägar som har sitt ursprung i Kristi evangelium. Påven Franciskus skriver detta i ett budskap till kommissionerna för rättvisa och fred. 

Påven: Vård av skapelsen och social vänskap – vägar ur krisen

Rättvisa och fred kan endast byggas genom omsorg om det gemensamma hemmet och broderskapet och social vänskap. Det skriver påven Franciskus i ett budskap till kommissionerna för rättvisa och fred i samband med deras världsmöte 17-18 november organiserat av påvliga avdelningen för integrerad mänsklig utveckling.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

I uppdraget att sprida och göra kyrkans sociallära känd, kan ni utgå från encyklikorna Laudato si’ och Fratelli tutti och sträva efter att kombinera dem enligt olika lokala, kontinentala, regionala och nationella sammanhang. Det skriver påven Franciskus till världens biskopskonferensers kommissioner för rättvisa och fred som har ett möte online idag och i morgon, 17-18 november, på temat ”Kommissionerna för rättvisa och fred i tjänst för integrerad mänsklig utveckling under och efter covid-eran. Aktuella utmaningar och framtidsutsikter i ljuset av Laudato si 'och Fratelli tutti”.

“Jag uppmanar er därför att även ta itu med dessa frågor i samarbete med andra kyrkliga och civila verkligheter”

Omsorg om det gemensamma hemmet och broderskapet och social vänskap

"I varje del av världen - skriver påven - kan integrerad utveckling, och därmed rättvisa och fred, endast byggas genom dessa två vägar: omsorg om det gemensamma hemmet och broderskapet och social vänskap. Två vägar som har sitt ursprung i Kristi evangelium, men på vilka vi kan vandra tillsammans med många män och kvinnor av andra kristna bekännelser, av andra religioner och även utan en specifik religiös tillhörighet".

Därför uppmuntrar jag er att fortsätta detta arbete med hopp, beslutsamhet och kreativitet. Jag är dock väl medveten om hur krävande det nuvarande sammanhanget är, kännetecknat av hälsokrisen och den sociala krisen som orsakas av covid-19-pandemin och av gamla och nya konflikthärdar, samtidigt som vi tenderar att gå tillbaka med avseende på åtagandena som gjordes efter det förra seklets fruktansvärda tragedier.

Sprida kyrkans sociallära

“Det nuvarande krisen – förklarar påven – har avslöjat många motsägelser i det ekonomiska och politiska systemet, medan olösta utmaningar kvarstår som kräver ett gemensamt engagemang från många aktörer". ”Jag uppmanar er därför att även ta itu med dessa frågor i samarbete med andra kyrkliga och civila verkligheter - lokala, regionala och internationella - som är engagerade i att främja rättvisa och fred".

Rättvisa och fred

I budskapet påminner påven även om att helige Paulus VI strax efter att andra Vatikankonciliet avslutades inrättade den påvliga kommissionen Iustitia et Pax och att helige Johannes Paulus II reformerade det till påvliga rådet för rättvisa och fred.

Jag är säker på att dessa två heliga påvar, med sina förböner, fortsätter att följa ert arbete i de många kommissionerna för rättvisa och fred vid hela världens biskopskonferenser. Dessa kommissioner utför en oumbärlig tjänst inom de lokala kyrkornas sociala omsorg genom att effektivt arbeta för vården av den mänskliga personens värdighet och rättigheter, med prioriterat företräde för de fattiga och sista. På detta sätt bidrar de till tillväxten av social, ekonomisk och ekologisk rättvisa och till att bygga fred.

Mötet online, som organiseras av den påvliga avdelningen för integrerad mänsklig utveckling, syftar till att återlansera samarbetet mellan kommissionerna och avdelningen. Mötet hålls idag onsdagen den 17 november under morgonen kl 9-13 svensk tid för Europa, Oceanien, Afrika och Asien och i morgon eftermiddag kl 14-18 för Latinamerika och Karibien, Kanada och USA.

17 november 2021, 12:55