Sök

Påven till unga: ”Var ljusets väktare i en mörk värld”

På Världsungdomsdagen, som för första gången firades på Kristus Konungens högtid, i världens olika stift, den 21 november 2021, firade påven Franciskus mässan i Peterskyrkan tillsammans med unga. Han uppmanade dem till att gå motströms och inte vara rädda att kritisera, trygga i tilliten att Gud aldrig lämnar dem ensamma. "Vi behöver era drömmar", sa påven.

Två bilder hämtade ur Guds ord som vi har hört kan hjälpa oss att närma oss Jesus som universums konung. Den första bilden ger Uppenbarelseboken oss, förebådad av profeten Daniel i den första läsningen, som använder orden: "Han kommer med molnen" (Upp 1,7; Dan 7,13). Hänvisningen är till Jesu ankomst som Herre i slutet av historien. Den andra bilden är från evangeliet: där Kristus står inför Pilatus och säger till honom: "Du själv säger att jag är kung." (Joh 18,37). Kära unga vänner, det gör oss gott att stanna upp och begrunda dessa två bilder på Jesus, när vi börjar vår resa mot världsungdomsdagen 2023 i Lissabon.

Han som kommer med molnen

Låt oss reflektera över den första bilden: Jesus som kommer med molnen. Bilden beskriver Kristi ankomst i härligheten vid tidens ände. Den får oss att inse att Jesus har sista ordet om vårt liv, inte vi. Han är – lär Skriften oss – den som "rider på molnen" (Ps 68,5), vars makt är i himlen (jfr ibid., v. 34): det vill säga, han är Herren, Herren som kommer från 'ovan och som aldrig går ner. Han som står emot det förgängliga. Han som är vår eviga orubbliga tillit. Det är Herren.

Jag lämnar dig aldrig ensam

Denna hoppfulla profetia lyser upp våra nätter. Den berättar för oss att Gud kommer, att Gud är närvarande, att Gud är verksam och att Gud vänder historiens riktning till sig, till det goda. Han kommer "med molnen" för att lugna oss, som för att säga: "Jag lämnar dig inte ensam när ditt liv är höljt i mörka moln. Jag är alltid med dig. Jag kommer för att skingra dunklet och låta friden lysa".

Gud kommer om natten

Profeten Daniel specificerar dock att han såg Herren komma med molnen " i synerna om natten" (Dan 7,13). I synerna om natten: det vill säga Gud kommer om natten, bland de ofta mörka molnen som samlas över vårt liv. Var och en av oss känner till dessa ögonblick. Vi måste känna igen honom, se bortom natten, och lyfta blicken för att se honom i mörkret.

Kära ungdomar, att se i synerna om natten! Vad betyder det? Att ha ljusa ögon även i mörkret, att inte sluta söka efter ljuset mitt i mörkret som vi ofta bär i våra hjärtan och som vi ser omkring oss. Att lyfta blicken från marken, inte för att fly, utan för att övervinna frestelsen att bli liggandes kvar på våra rädslors golv. Detta är faran: att vår rädsla håller sig fast. Att vi fastnar i våra tankar som gör oss ynkliga. Lyft blicken, res dig upp! Det är den inbjudan som Herren riktar till oss och som jag upprepar i budskapet till er unga människor under detta resans år.

Unga som ljusets väktare

Det är den svåraste, men den mest fascinerande uppgiften ni får: att förbli stående medan allt tycks falla samman. Att vara väktare som vet hur man ser ljuset i synerna om natten; att bygga mitt i spillrorna – det finns så många i den här världen idag, som gör det! -; att kunna drömma. Detta är nyckeln för mig. Det är synd om man som ung inte kan drömma. Att bli gammal före sin tid! Att ha förmågan att drömma, är när man inte låter sig absorberas av natten utan tänder en låga, tänder ett hoppets ljus som förkunnar morgondagen. Dröm, var vaksamma och se på framtiden med mod.

Tack för era drömmar

Jag skulle vilja säga en sak: vi, alla vi, är tacksamma över att ni drömmer. "Men på riktigt? När unga människor drömmer, är de ibland stökiga... ”. Gör det, era stökiga ljud är frukten av era drömmar. Det visar på att ni inte vill leva i natten. När ni gör Jesus till ert livs dröm och omfamnar honom med glädje, smittar den entusiasmen som är bra för oss! Tack, för att ni bär drömmarna med mod, för att ni inte slutar tro på ljuset i livets nätter. Tack för ert passionerade engagemang att göra vår värld vackrare och mer mänsklig. Tack för att ni odlar drömmen om syskonskap, när ni bryr er om skapelsens sår, när ni kämpar för de svagastes värdighet och sprider en anda av solidaritet och generositet. Och framförallt tack för att ni, i en värld som, tenderar att kväva de stora idealen, inte förlorar förmågan att drömma! Lev inte sövda eller bedövade. Nej: dröm levande! Detta hjälper oss vuxna och kyrkan. Vi behöver drömma även som kyrka. Vi behöver entusiasmen, vi behöver unga människors glöd för att vittna om Gud som alltid är ung!

Jesus älskar era drömmar

Och jag skulle vilja säga en sak till: många av era drömmar motsvarar evangeliets. Syskonskap, solidaritet, rättvisa, fred: det är samma drömmar som Jesus har för mänskligheten. Var inte rädda för att öppna er för mötet med honom: han älskar era drömmar och hjälper er förverkliga dem. Kardinal Martini sa att kyrkan och samhället behöver "drömmare som håller oss öppna för den Helige Andes överraskningar" Drömmare som håller oss öppna för den Helige Andes överraskningar. Det är bra! Jag önskar att ni ska vara bland dessa drömmare!

Jag är kung

Och nu kommer vi till den andra bilden, till Jesus som säger till Pilatus: "Jag är kung". Hans beslutsamhet, hans mod, hans högsta frihet är slående. Han arresterades, fördes till praetoriet, förhördes av dem som kunde döma honom till döden. Och under sådana omständigheter kunde han ha låtit en naturlig rätt att försvara sig råda, kanske försöka "fixa till saker", hitta en kompromiss. Men istället döljer inte Jesus sin identitet, han döljer inte sina avsikter, han utnyttjar inte den springa som även Pilatus hade lämnat öppen för frälsningen. Nej, han utnyttjade det inte. Med sanningens mod svarar han: "Jag är kung". Han tar ansvar för sitt liv: Jag kom med ett uppdrag och jag går hela vägen för att vittna om Faderns rike. Han säger: "Till detta är jag född och för detta kom jag till världen: att vittna om sanningen" (Joh 18,37). Sådan är Jesus.

Han kom utan dubbelhet, för att med sitt liv förkunna att hans kungarike är annorlunda världens, att Gud inte regerar för att öka sin makt och krossa andra; han regerar inte med arméer och med våld. Hans rike är kärlekens rike: "Jag är kung", men i detta, kärlekens rike. ”Jag är kung" i riket där man offrar sitt liv för andras frälsning.

Vilka är mina lögner?

Kära ungdomar, Jesu frihet attraherar! Låt oss låta den vibrera inom oss, skaka om oss, och väcka sanningens mod i oss. Vi kan fråga oss: om jag vore här, nu, i Pilatus' ställe inför Jesus och såg honom i ögonen, vad skulle jag bli rädd för? Inför Jesu sanning, sanningen som är Jesus, vilka är mina lögner som inte håller, mina dubbelspel som Han inte tycker om? Var och en av oss har dem. Leta efter dem, sök dem. Vi har alla dessa tvetydigheter, dessa kompromisser, detta "fixa saker" så att korset försvinner. Vi behöver ställa oss själva inför Jesus för att se sanningen om oss. Vi måste tillbe honom för att vara fria inombords, för att kasta ljus över livet och inte luras av stundens mode, av konsumismens fyrverkerier som bländar och förlamar. Mina vänner, vi är inte här för att förtrollas av världens sirener, utan för att ta tag i vårt liv, och leva det fullt ut!

Gå mot strömmen

I Jesu frihet hittar vi därför modet att gå mot strömmen. Detta är ett ord som jag skulle vilja betona: gå mot strömmen, ha modet att gå mot strömmen; inte mot någon - som är en frestelse varje dag - som offer och konspirationsteoretiker gör när de alltid lägger skulden på andra. Nej, gå mot vår egoisms ohälsosamma ström, vårt slutna och stela jag. Gå mot strömmen för att följa Jesu väg. Han lär oss att ta emot det onda med det godas enda ödmjuka och ödmjuka kraft. Utan genvägar, utan falskheter, utan dubbelspel. Vår värld, som är sårad av så stor ondska, behöver inte fler tvetydiga kompromisser, och människor som går vajar hit och dit som havets vågor - dit vinden tar dem, dit deras intressen tar dem -, som är lite till höger och lite till vänster efter att ha luktat på det som är värt besväret. "Balansgångarna".

Var fria i er kritik

En kristen som går denna balansgång är mer en lindansare än en kristen, som alltid letar efter ett sätt att inte smutsa ner händerna på, inte kompromissa med sitt liv, inte ta ansvar. Snälla, var försiktiga med detta. Var fria, autentiska, med ett kritiskt samvete inför samhället. Var inte rädd för att kritisera! Vi behöver er kritik. Många av er kritiserar till exempel miljöföroreningar. Vi behöver det! Var fria i kritik. Ha passion för sanning, så att ni med era drömmar kan säga: mitt liv är inte slav under denna världens logik, för jag regerar med Jesus för rättvisa, kärlek och fred!

Kära ungdomar, jag hoppas att var och en av er känner glädjen i att säga: "Med Jesus är jag också kung". Jag är kung: Jag är ett levande tecken på Guds kärlek, på hans medlidande och hans ömhet. Jag är en drömmare som bländas av evangeliets ljus och jag ser med hopp i synerna om natten. Och när jag faller finner jag i Jesus modet att kämpa och hoppas, modet att återvända till drömmen. I alla livets skeden.

21 november 2021, 21:10