Sök

Påvens budskap till konferens för italienska lekmannarörelser om barnskydd i kyrkan: Skydd av minderåriga är prioritet Påvens budskap till konferens för italienska lekmannarörelser om barnskydd i kyrkan: Skydd av minderåriga är prioritet 

Budskap till lekmannarörelser: Skydd av minderåriga är prioritet

Påven Franciskus sänder budskap till konferens för italienska lekmannarörelser om barnskydd i kyrkan.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Idag torsdagen 4 november hålls en konferens för i Rom, anordnad av italienska lekmannaföreningar som kommuniteten Johannes XXIII och Azione Cattolica Italiana, om främjandet av barnskydd i covid-tider och framåt. Under två år har föreningarna tagit fram information genom lyssnande, forskning och utbildning och de samlas nu för att reflektera över resultaten.  

Påven Franciskus sände ett budskap till konferensdeltagarna som han inleder med att upprepa orden i sitt Brev till Guds folk (20 augusti 2018): «Ser man framåt är ingen ansträngning för stor för att skapa en kultur som förhindrar inte bara att sådana händelser upprepas i framtiden, utan också att de kan döljas och täckas över». 

“främja öppen, pålitlig och kompetent tjänst, i stark kontrast till all form av dominans, osund intimitet och medskyldig tystnad”

Han skriver att deras möte är ett uttryck för Guds folks aktiva deltagande på vägen mot en omvändelse som kyrkan är kallad till, manad av smärta och skam för att inte alltid ha varit god väktare och skyddat de minderåriga som har anförtrotts dess pedagogiska och sociala verksamhet.


Påven uppmanar lekmannaföreningarna att framhärda i detta bildningsarbete till medansvar, dialog och transparens. Skydd av minderåriga är i allt högre grad prioritet i kyrkans utbildningsverksamhet, betonar han, för att främja öppen, pålitlig och kompetent tjänst, i stark kontrast till all form av dominans, osund intimitet och medskyldig tystnad.

04 november 2021, 07:30