Sök

Påven: mod och kreativitet behövs för att främja hopp

Påven Franciskus lyfter fram den starka kopplingen mellan hopp, djärvt mod och kreativitet i sitt budskap till deltagarna i den 11:e årliga festivalen för kyrkans sociallära i Verona.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten

Påve Franciskus skickade på torsdagen ett videomeddelande till deltagarna i den elfte upplagan av festivalen för kyrkans sociallära som äger rum i den norditalienska staden Verona den 25 - 28 november.

Det årliga evenemanget anordnas av ett italienskbaserat lekmannaforum som är engagerat i att främja den katolska socialläran på gräsrotsnivå. Årets evenemang har titeln "Djärva i hoppet - kreativa med mod".

Att använda våra talanger med mod

I en kommentar till temat noterade påven Franciskus att det sammanfattar den inställning som behövs för att bemöta den pågående Covid-19-krisen. "Djärvhet, hopp, kreativitet och mod", sa han, "är inte synonyma, utan representerar en koppling avsikter, dygder, öppenhet och en syn på verkligheten som stärker den mänskliga själen".

Han erinrade om liknelsen i vilken Jesus uppmanar oss att använda våra talanger med mod. "När vi förblir slutna i oss själva med det enda målet att bevara det som finns, är vi förlorare i evangeliets ögon", sa han.

Mod inspirerar till ny handling

Som ett exempel på djärvt mod i de nuvarande svåra tiderna nämnde påven Franciskus återigen de många ”vanliga människorna som tappert formar de avgörande händelserna i vår gemensamma historia: läkare, sjuksköterskor, apotekare, handlare, städpersonal, vaktmästare, transportarbetare , män och kvinnor som arbetar för att tillhandahålla de grundläggande tjänsterna och allmän säkerhet, volontärer, präster och gudsvigda” ('Fratelli tutti' 54). "Här finns talanger som kommer till användning... Hoppet som upprätthåller och vägleder kreativiteten med djärvhet och mod”.

Hoppet, som han betonade, "är ger djärvheten som inspirerar till nya handlingar, vägleder färdigheter, stimulerar engagemang och ger liv till liv".

25 november 2021, 21:10