Sök

Påven firar mässan vid den katolska universitetet Sacro Cuore i Rom som firar 60 år Påven firar mässan vid den katolska universitetet Sacro Cuore i Rom som firar 60 år

Påven anförtror vårdgivarnas kallelse åt Jesu heliga hjärta

Påven Franciskus tog sig på fredagen den 5 november till sjukhuset Gemelli i Rom där han firande mässan för 60-årsfirandet av den medicinska fakulteten vid universitetet tillägnat Jesu heliga hjärta, som är knutet till detta sjukhus. Han talade om betydelsen av minne, passion och tröst.

Idag, fredagen den 5 november, firade påven Franciskus mässan på torget framför sjukhuset Gemelli i Rom i samband med 60-årsfirandet av den medicinska fakulteten vid det katolska universitetet Sacro Cuore, som är knutet till sjukhuset. Stiftelsen Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS - Università Cattolica del Sacro Cuore invigdes 1921 av Johannes XXIII och är uppkallad efter grundaren franciscanen Agostino Gemelli.

Minne, passion och tröst

I sin predikan kontemplerade påven över Jesu heliga hjärta, Sacro Cuore, som universitetet är tillägnat, utifrån tre ord: minne, passion och tröst.

Det italienska ordet för minnericordare förklarade påven betyder att komma tillbaka till hjärtat och med hjärtat. Jesu hjärta visar “kompendiet av hans barmhärtighet, att Jesus ger sig själv”. Utan minnet förlorar man sina rötter och utan rötter växer man inte, påminde påven.

Jag tror att det i denna tid av pandemi gör oss gott att minnas även de svåraste perioderna. Inte för att bli bedrövade utan för att inte glömma och för att orientera oss i våra val i ljuset av ett mycket nära förflutet.

“Guds stil är närhet, medlidande och ömhet.”

Jesu heliga hjärta är ikonen för passionen, genom ömhet i lidandet, förklarade påven och betonade att Guds stil är närhet, medlidande och ömhet. Låt oss be om nåden att känna lidelse för tjänsten, för att man innan man talar i kyrkan lär sig att bevara kärleken i hjärtat, uppmanade påven.

Det tredje ordet är tröst och detta, sa påven, visar en stryka som inte kommer från oss men från den som är i oss, Gud med oss. Hans hjärta ger oss mod i motgångarna. I denna tid av pandemi har vi funnit oss själva mindre och ömtåligare och trots många fantastiska medicinska framsteg finns så många okända sjukdomar. Jesu hjärta slår för oss, försäkrade påven, för att Herren är större än den onda och han är nära, medlidande och öm.

Bära varandras bördor

Om vi ser verkligheten utifrån Hans hjärtas storhet ändras perspektivet, sa påven och hänvisade till Paulus ord i Efesierbrevet «Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap» (Ef 3:19). Låt oss uppmuntras av denna visshet, sa påven och uppmanade till bön om nåden att kunna trösta medan vi åtar oss att med mod öppna oss, hjälpas åt och bära varandras bördor. Detta gäller även framtidens hälso- och sjukvård, i synnerhet den ”katolska” sjukvården: dela, stödja varandra och gå framåt tillsammans, avslutade påven och bad:

Må Jesus öppna hjärtat hos dem som vårdar de sjuka för samarbete och sammanhållning. Till ditt hjärta, Herre, anförtror vi kallelsen att vårda: låt oss ta till oss varje person som kommer till oss i nöd.

 

05 november 2021, 14:23