Sök

Kardinal Guixot i Abu Dhabi vid ettårsdagen av dokumentet om mänskligt broderskap den 4 februari 2020 Kardinal Guixot i Abu Dhabi vid ettårsdagen av dokumentet om mänskligt broderskap den 4 februari 2020 

Påven Franciskus: Skapa historia genom broderskap

Nästa vecka, mellan 8 och 9 november, organiserar Georgetown University och La Civiltà Cattolica en konferens om möteskulturen. Påven betonar att vägen för att bygga en framtid är dialog och respekt.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

I en värld som den samtida där man kan multiplicera uppkopplingar har vi svårt att lyssna på och förstå varandra. Dialogen är och förblir det äkta mänskliga uttrycket och är en väg som är värd att tas med tålamod för att omvandla konkurrens till samarbete. Det är en av de tankar som påven Franciskus delar med sig av i ett brev till “Berkley Center for Religion, Peace, and World Affairs” vid Georgetown University och La Civiltà Cattolica, båda organisatörer för konferensen på temat “The culture of encounter: the future of intercultural and interreligious dialogue” som kommer att hållas i den jesuitiska tidskriften La Civiltà Cattolicas säte Villa Malta i Rom 8-9 november.

“[ dialog är och förblir det äkta mänskliga uttrycket]”

Fratelli tutti

Med denna konferens vill de firas ettårsdagen sedan påven Franciskus encyklika Fratelli tutti publicerades och utforska innebörden och konsekvenserna av en möteskultur för kyrkan och världen. Bland talarna ses kardinalerna Luis Antonio G. Tagle och Miguel Ángel Ayuso Guixot, respektive prefekt för kongregationen för folkens evangelisering och ordförande för påvliga rådet för interreligiös dialog. Under tre sessioner kommer man att fördjupa sig i nyheterna i denna encyklika, som påven underteckande den 3 oktober 2020 i Assisi och Dokumentet om mänskligt broderskap för fred i världen och samlevnad som underteckandes i Abu Dhabi den 4 februari 2019 av påven Franciskus och storimamen av Al-Azhar.

Lägga energi på dialogen

Påven tackar för engagemanget hos organisatörerna av denna konferens, som han skriver hjälper många att bli mästare och hantverkare av en kultur som främjar ömsesidig förståelse. Han uppmanar på nytt till att lägga energi på dialogen och att utbilda i respektfull öppenhet mot andra och erkänna deras grundläggande rättigheter eftersom detta är vägen för att tillsammans bygga en framtid. ”Broderskap, förstått i dess djupaste mening”, avslutar påven, ”är i själva verket ett sätt att skapa historia och en uppgift som jag uppmanar er att beslutsamt engagera er i”.

Arrangörerna för sin del påminner om att möteskulturen är ett utmärkande drag hos Jorge Mario Bergoglio som jesuit och alltsedan han tjänade som ärkebiskop av Buenos Aires. Ett koncept som understryker vikten av ödmjukhet, generositet och tålamod som grunden för en produktiv dialog, som kan övervinna kulturella, religiösa och politiska klyftor.

05 november 2021, 09:36