Sök

Påven besöker militärkyrkogård: "Se på gravarna! - de är fredsbudskap"

Påven Franciskus firade mässan på den franska militärkyrkogården i Rom, på Alla Själars dag. I sin predikan uppmanade han till att begrunda de fallna soldaternas gravar som talar till oss om fred och säger ”Stop, bröder och systrar, sluta. Stoppa vapentillverkningen”.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

I sin predikan under firandet av den heliga mässan på Alla Själars högtid, på tisdagen, påminde påven Franciskus om en inskription på porten på en liten kyrkogård som lyder: "Ni som går, tänk på era steg, och utav stegen, tänk på det sista steget." Påven berättade för de samlade på den franska militärkyrkogården i Rom att "livet är en resa".

På den resan, noterade han, "passerar vi många historiska händelser, många svåra situationer."

"Vi kommer alla att ta ett sista steg," sa påven, "det viktiga är att det sista steget hittar oss på vår väg, inte flackande hit och dit utan på livets väg och inte i en oändlig labyrint."

"Se på gravarna"

Påven riktade sedan sina tankar till gravarna på kyrkogårdar som är den sista viloplatsen för personer avlidna under krig.

"Dessa personer - goda människor - dog i kriget, de dog för att de uppmanades att försvara sitt land, att försvara värderingar, att försvara ideal och ibland för att försvara sorgliga och beklagliga politiska situationer", sa han.

"Jag tänker på Anzio, på Redipuglia, jag tänker på Piave, 1914; så många dog där. Jag tänker på stranden i Normandie; 40 000 vid den landstigningen. Men det spelade ingen roll, de föll.”

Den okända soldaten

Under sitt besök på den här kyrkogården på tisdagen berättade påven Franciskus för de närvarande att han hade stannat upp vid en grav som inte hade något namn. Det stod "Död för Frankrike, 1944."

Den här graven, sa påven, kanske inte hade ett namn, vilket är en krigstragedi, men "i Guds hjärta finns allas våra namn."

"Jag är säker på att alla de som föll, i god vilja, kallade av fäderneslandet att försvara det, är med Herren", sa påven. "Men kämpar vi, som är på livets väg, tillräckligt för ett slut på krigen? Så att länders ekonomier inte stärks av vapenindustrin?”

Avslutningsvis sa påven Franciskus att hans predikan borde ha titeln "se på gravarna". Dessa de fallnas gravar - många utan namn - är ett budskap om fred, betonade påven. De är meddelanden till oss som säger "Stopp, bröder och systrar, sluta. Stoppa vapentillverkningen”

02 november 2021, 20:41