Sök

Påven Franciskus uppmanar alla sociala aktörer att bekämpa barnarbete och orsakerna till det. Påven Franciskus uppmanar alla sociala aktörer att bekämpa barnarbete och orsakerna till det.  

Påven: Bekämpa barnarbete genom att utrota fattigdom

Fredagen den 19 november tog påven Franciskus emot deltagarna i en internationell konferens om dagens situation vad gäller barnarbete, som påvliga avdelningen för integrerad mänsklig utveckling stod värd för samma eftermiddag i Vatikanen.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Påven Franciskus tog fredagen den 19 november emot deltagarna i den internationella konferensen “Utrota barnarbete och skapa en bättre framtid“ som hölls under samma eftermiddag i Vatikanen på inbjudan av påvliga avdelningen för integrerad mänsklig utveckling.

“Om vi vill bekämpa detta måste vi samarbeta för att utrota fattigdomen och rätta till snedvridningarna av det nuvarande ekonomiska systemet”

”Sättet på vilket vi förhåller oss till barn, i vilken utsträckning vi respekterar deras medfödda människovärde och deras grundläggande rättigheter, uttrycker vilken typ av vuxna vi är och vill vara och vilken typ av samhälle vi vill bygga”. Så inledde påven Franciskus sitt tal till konferensdeltagarna.

Motverka exploatering av barn

Att barn fortsätter att utnyttjas för arbete, trots dagens ekonomi och teknologiska innovationer, gör oss mållösa, sa påven. Han betonade att arbete riskerar barnens hälsa, psykofysiska välbefinnande och berövar dem rätten till utbildning och att uppleva barndomen med glädje och lugn. Pandemin har ytterligare förvärrat situationen, la han till.

Barnarbete är inte att förväxla med de små hushållssysslor som barn kan göra i familjen för att hjälpa föräldrarna och andra, underströk påven, utan handlar om ”exploatering av barn i den globaliserade ekonomins produktionsprocesser till förmån för andras vinster”.

Om vi vill bekämpa detta måste vi samarbeta för att utrota fattigdomen och rätta till snedvridningarna av det nuvarande ekonomiska systemet, betonade påven. “Vi måste uppmuntra länderna och näringslivsaktörerna att skapa anständiga arbetsmöjligheter med rättvisa löner, som gör det möjligt att tillgodose familjernas behov utan att barnen tvingas arbeta. Vi måste ena våra ansträngningar att främja god och gratis utbildning för alla länder samt hälsosystem som är tillgängliga för alla utan åtskillnad, förklarade påven och uppmanade alla sociala aktörer att bekämpa barnarbete och orsakerna till det.

Påven ber också avdelningen för integrerad mänsklig utveckling att fortsätta sitt uppdrag att främja barns utveckling genom initiativ för att motverka barnarbete samt att bredda sina nätverk. Avslutningsvis påminde han om Jesu ord i evangeliet: ”vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig” (Matt 25:40).

 

20 november 2021, 08:46