Sök

BBC sänder påvens videobudskap inför COP26 om behovet av en omsorgskultur

BBC sände på fredag morgon den 29 oktober påven Franciskus videobudskap inför FN:s klimatmöte COP26 där han uppmanar alla att ta ansvar för en riktningsändring för att ge effektiva svar på den ekologiska krisen.

Fredag morgon, 29 oktober, sände brittiska tv-kanalen BBC påven Franciskus’ videobudskap inför öppnandet av FN:s klimatkonferens i Glasgow, COP26 31 oktober – 12 november 2021, under programpunkten Thoughts of the Day. Här följer en översättning av påvens ord. 

BBC Thought for the Day - Hans helighet påven Franciskus' budskap med anledning av COP26

Kära BBC-lyssnare, godmorgon!

Klimatförändringar och covid-19-pandemin har avslöjat vår djupa sårbarhet och väckt många tvivel och farhågor om våra ekonomiska system och hur vi organiserar våra samhällen.  

Vi har förlorat vår känsla av trygghet och upplever en maktlöshet och förlust av kontroll över våra liv.

Vi upplever oss själva som alltmer sköra och även rädda då vi har hamnat i en rad “kriser” inom områdena hälsovård, miljö, livsmedelsförsörjning och ekonomi, för att inte tala om sociala, humanitära och etiska kriser. Alla dessa kriser är djupt sammankopplade och de förebådar en "perfekt storm" som kan bryta "banden" som omsluter vårt samhälle inom skapelsens värdefulla gåva.

Varje kris kräver visioner, förmågan att formulera planer och snabbt omsätta dem i handling, att ompröva vårt gemensamma hem, världens framtid och omvärdera vårt gemensamma syfte.

Dessa kriser ställer oss inför behovet att fatta beslut - radikala beslut som inte alltid är lätta. Samtidigt ger stunder av svårigheter som dessa också möjligheter - möjligheter som inte får gå förlorade.

Vi kan möta dessa kriser genom att dra oss tillbaka i isolationism, protektionism och exploatering. Eller så kan vi i dem se en verklig chans till förändring, ett genuint ögonblick av omvändelse, och inte bara i andlig mening.

Endast detta senare tillvägagångssätt kan vägleda oss mot en ljusare horisont. Ändå kan det bara uppnås genom en förnyad känsla av delat ansvar för vår värld och en effektiv solidaritet baserad på rättvisa, en känsla av vårt gemensamma öde och ett erkännande av vår mänskliga familjs enhet i Guds plan för världen.

Allt detta utgör en enormt stor kulturell utmaning. Det betyder att prioritera det gemensamma goda och det kräver en förändring av perspektiv, ett nytt synsätt, där varje människas värdighet nu och i framtiden styr vårt sätt att tänka och handla.

Den viktigaste lärdomen vi kan dra av dessa kriser är vårt behov av att bygga tillsammans, så att det inte längre finns några gränser, barriärer eller politiska murar att gömma oss bakom. Som vi alla vet kommer vi aldrig ur en kris ensamma.

För några dagar sedan, den 4 oktober, träffade jag religiösa ledare och vetenskapsmän för att underteckna ett gemensamt upprop där vi uppmanade oss själva och våra politiska ledare att agera på ett mer ansvarsfullt och konsekvent sätt. Jag slogs av något som en av forskarna som var närvarande vid mötet sa. Han sa till oss: "Om saker och ting fortsätter som de är, kommer mitt barnbarn om femtio år att behöva leva i en obeboelig värld".

Vi kan inte tillåta att detta sker!

Det är viktigt att var och en av oss engagerar sig i denna brådskande riktningsändring, upprätthållen av vår egen tro och andlighet. I den gemensamma appellen talade vi om behovet av att arbeta ansvarsfullt mot en "omsorgskultur" för vårt gemensamma hem, men också för oss själva, och behovet av att oupphörligt arbeta för att eliminera "konflikternas frön: girighet, likgiltighet, okunskap, rädsla, orättvisa, osäkerhet och våld”.      

Mänskligheten har aldrig tidigare haft så många medel till sitt förfogande för att uppnå detta mål. De politiska beslutsfattare som deltar i COP26 i Glasgow är kallade att brådskande ge effektiva svar på den nuvarande ekologiska krisen och på så sätt erbjuda de framtida generationer konkret hopp. Men det måste upprepas att vi alla – var och en av oss var vi än befinner oss – kan ta del i att förändra vårt kollektiva svar på det aldrig tidigare skådade hotet om klimatförändringar och förfallet av vårt gemensamma hem.

Övers Katarina Agorelius

29 oktober 2021, 09:00