Sök

Påven uttrycker skam över kyrkans misslyckade bemötande av övergrepp

Under onsdagens allmänna audiens bad påven Franciskus för offren för prästerliga sexuella övergrepp i Frankrike och uttrycker sin sorg och smärta över det trauma de har upplevt.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

"Det här är ett ögonblick av skam", sa påven Franciskus vid onsdagens allmänna audiens när han kommenterade en ny rapport som beskriver hundratusentals fall av prästers sexuella övergrepp på minderåriga i Frankrike sedan 1950-talet.

Rapporten, som släpptes av Independent Commission on Sexual Abuse in the Church (CIASE) på tisdagen, belyser även en tendens hos kyrkans ledare att förneka, tysta ner och till och med täcka över övergreppen i hanteringen av anklagelserna.

Sorg och smärta

"Jag vill uttrycka min sorg och smärta över det trauma som offren drabbats av", sa påven när han riktade sina ord till de fransktalande pilgrimerna och besökarna.

Och han uttryckte sin egen skam, "över kyrkans alltför långa misslyckande" att placera offren i centrum för sin oro. Påven Franciskus försäkrade dem om sina böner.

Han uppmuntrade de franska biskoparna och de överordnade i ordenslivet ”att fortsätta att göra allt de kan för att liknande tragedier inte ska upprepas”.

Han uttryckte även sin "närhet och faderliga stöd" till Frankrikes präster under denna "svåra men helande" rättegång; samtidigt som han uppmanar alla franska katoliker att "ta sitt ansvar för att se till att kyrkan är ett tryggt hem för alla."

Påven sa: 

”Tyvärr avslöjades ett stort antal övergrepp. Till offren vill jag uttrycka min sorg och min smärta för de trauman de har utstått och min skam, vår skam, min skam över att kyrkan så länge har varit oförmögen att sätta detta i centrum för sin oro. Jag försäkrar dem om mina böner. Jag ber, och låt oss alla be tillsammans: ”Till Gud äran, till oss skammen”: detta är ett ögonblick av skam. Jag uppmuntrar biskoparna och er, kära bröder som har kommit hit att dela detta ögonblick, jag uppmuntrar biskoparna och överordnade gudsvigda att fortsätta att göra allt för att liknande tragedier inte ska upprepas. Jag uttrycker min närhet och faderliga stöd till prästerna i Frankrike inför denna rättegång som är svår men helande, och jag uppmanar katolikerna i Frankrike att ta sitt ansvar för att garantera att kyrkan kan vara ett tryggt hem för alla.”


Sexuella övergrepp i Frankrike

Enligt CIASE -rapporten, som de franska katolska biskoparna och ledarna för ordenslivet har ordinerat, har minst 330 000 personer i Frankrike utsatts för sexuella övergrepp inom kyrkan som barn.

Mellan 2900 och 3200 präster och gudsvigda har varit inblandade i dessa brott, men man tror att dessa siffror är låga uppskattningar.

06 oktober 2021, 18:12