Sök

Påven med Välgörenhetssystrarna Påven med Välgörenhetssystrarna  

Påven till välgörenhetssystrar: ni är mästare på att lyssna och visa omsorg

Påve Franciskus mötte på måndagen katolska ordenssystrar som hade samlats för deras 21:a allmänna kapitel. Han tackade dem för deras välgörenhetsarbete.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Med anledning av deras 21:a allmänna kapitel välkomnade påven Franciskus välgörenhetssystrarna i Vatikanen på måndagen. Han inledde sitt tal med att notera att deras besök sammanfaller med synodens öppnande och utnyttjade detta tillfälle för att påpeka att "kyrkans engagemang att växa i synodalitet även är en stark uppmaning till de gudsvigda instituten”.

"Ni gudsvigda kvinnor är en förlängning av den kvinnliga närvaron som vandrade med Jesus och med de tolv, som delade deras uppdrag och gav sitt särskilda bidrag", sade påven.

Systrarnas bidrag

Påven Franciskus frågade sedan systrarna på vilket sätt de deltar i denna synodala vandring. "Vilket är ert bidrag?", Frågade han. Han noterade att dessa frågor "inte har färdigförpackade svar" även om "det verkar som att temat för ert kapitel innehåller ett svar".

Temat för systrarnas allmänna kapitel är: Börja på nytt från Betania, med Martas omsorg och Marias förmåga att lyssna.

Marta och Maria

Påven Franciskus fortsatte sedan att tala om dessa två kvinnor, Marta och Maria, och beskrev dem som "lärjungar, som hade en mycket viktig plats i Jesus och de tolv lärjungarnas liv".

Det kan vi se i evangelierna, fortsatte påven: "Vilket först och främst bekräftar, att ni som kvinnor och döpta, det vill säga Jesu lärjungar, är en levande närvaro i kyrkans gemenskap och mission.”

Påve Franciskus noterade sedan att temat i deras kapitel säger ännu mer, med orden "omsorg" och "lyssna". "Jag är säker på att om ni verkligen lyckas leva i omsorg och lyssna, enligt de heliga systrarna Martas och Marias förebild i Betania, kommer ni att fortsätta att ge ett värdefullt bidrag till kyrkans vandring", sa påven.

"I synnerhet", tillade han, "i omsorg för de fattiga, och genom att lyssna på de fattiga". Här är ni mästare, sa påven.

"Ni är mästare inte med ord, utan med handlingar, med historien om så många av era systrar som har gett sina liv för detta, lyssnat på och visat omsorg för äldre, sjuka, marginaliserade, i närhet till de minsta och utsatta, med Guds ömhet och medlidande”.

Slutligen förklarade påven, "är det detta som bygger upp kyrkan leder den på Kristi väg, som är välgörenhetens väg".

12 oktober 2021, 12:55