Sök

Påven sänder budskap till FAO inför Världshungerdagen 2021: “Stärk solidaritetens logik” för att verkligen ändra kurs Påven sänder budskap till FAO inför Världshungerdagen 2021: “Stärk solidaritetens logik” för att verkligen ändra kurs 

Påven till FAO: Hungern i världen bekämpas genom att övervinna marknadens kalla logik

“Stärk solidaritetens logik” för att verkligen ändra kurs. Påven Franciskus skriver detta i ett budskap till generaldirektören för FAO, Qu Dongyu, inför Världshungerdagen den 16 oktober.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Inför Världshungerdagen den 16 oktober sände påven ett budskap till generaldirektören för FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, Qu Dongyu. Påven skriver att "att besegra hunger en gång för alla" är "en av mänsklighetens största utmaningar" och "ett ambitiöst mål".

Världshungerdagens tema 2021 “Våra handlingar är vår framtid. Bättre produktion, kost, miljö och liv” understryker att det krävs gemensamma åtgärder, betonar påven. Var och en av oss har en roll att spela i omvandlingen av världens livsmedelssystem:

”vi kan alla samarbeta [...] för vården av skapelsen, var och en med sin egen kultur och erfarenhet, sina egna initiativ och förmågor".

“besegra hunger en gång för alla" är "en av mänsklighetens största utmaningar”

Paradoxen hunger och övervikt kräver en omorganisation 

Påven skriver att det finns en paradox vad gäller tillgången till mat: fler än tre miljarder personer kan inte förlita sig på en näringsrik kost medan nästan två miljarder är överviktiga eller lider av effekterna av dålig kost och en stillasittande livsstil. För att ta hand om allas hälsa är en förändring på alla nivåer nödvändig samt en omorganisationen av livsmedelssystem som helhet. Påven föreslår fyra insatsområden som rör landsbygden, havet, vårt bord och frågan om matsvinn:

Våra livsstilar och dagliga konsumtion påverkar den globala och miljömässiga dynamiken, men om vi strävar efter verklig förändring måste vi uppmana producenter och konsumenter att fatta etiska och hållbara beslut och öka medvetenheten hos yngre generationer om den viktiga uppgift de utför för att skapa en värld utan hunger. Var och en av oss kan erbjuda sitt bidrag till denna ädla sak.

Småbrukares grundläggande bidrag

Världskrisen som covid-19-pandemin har orsakat erbjuder möjligheten att förändra situationen, för vilken småproducenternas bidrag är grundläggande och värdefullt, skriver påven. Det är även nödvändigt att underlätta en tillgång till innovationer inom livsmedelssektorn för att "stärka motståndet mot klimatförändringar" och "öka matproduktionen". Påven betonar vidare:

Kampen mot hunger kräver att vi övervinner marknadens kalla logik, som är girigt inriktad enbart på ekonomisk nytta och på en reducering av mat till en vara som många andra, och stärka solidaritetens logik.

Påvens och kyrkans närhet till dem kämpar mot hunger

I budskapet försäkrar påven FAO:s livsmedelssektor och andra verkligheter om Heliga stolens och katolska kyrkans engagemang för att varje persons grundläggande rättigheter ska garanteras. Han nedkallar Guds välsignelse över dem alla och avslutar:

Må dem som sår frön av hopp och harmoni känna stödet från mina böner så att deras initiativ och projekt kan bli allt mer fruktbara och effektiva.

 

 

 

15 oktober 2021, 15:33