Sök

Påven Franciskus uppmuntrar till att se pedagogen Maria Montessori som förebild i formandet av ”solidariska personer och världsmedborgare som är öppna för dialog och mottagande”. Påven Franciskus uppmuntrar till att se pedagogen Maria Montessori som förebild i formandet av ”solidariska personer och världsmedborgare som är öppna för dialog och mottagande”. 

Påven: Montessori, pedagogen som engagerade sig i en värld i fred

I ett budskap till Opera Nazionale Montessoris (ONM) internationella kongress uppmanar påven Franciskus till att se pedagogen Maria Montessori som förebild i formandet av ”solidariska personer och världsmedborgare som är öppna för dialog och mottagande”.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Pedagogikens historia påminner oundvikligen om Maria Montessoris historia, född för 150 år sedan den 31 augusti 1870 i Chiaravalle, i den italienska provinsen Ancona. Första kvinnan som tog examen i medicin i Italien, skapare av en pedagogisk metod som fortfarande används i många skolor runt om i världen, som påven Franciskus i ett budskap kallar ”lysande pedagog, en av de mest framstående peronligheterna på 1900-talets kulturscen, som satt djupa spår inom utbildningsområdet och i samhället som helhet”.

“Påven betonar Maria Montessoris engagemang för uppbyggandet av en mer broderlig och fredlig värld”

Budskapet sändes genom kardinalstatssekreteraren Pietro Parolin till professor Benedetto Scoppola, ordförande för Opera Nazionale Montessori, i samband med dess internationella kongress 23-24 oktober i Rom. Påven betonar Maria Montessoris “engagemang för uppbyggandet av en mer broderlig och fredlig värld” och hoppas att 150-årsfirandet av hennes födelse ska leda till ”ett generöst engagemang till förmån för de nya generationerna", för att forma ”solidariska personer och​ världsmedborgare som är öppna för dialog och mottagande”.

Påven välsignar organisatörerna och deltagarna i konventet som bär temat: ”Maria Maria Montessori: Från historia till aktualitet. Mottagande och spridning av hennes pedagogik i Italien 150 år efter hennes födelse”.

23 oktober 2021, 13:41