Sök

Påven möter deltagare efter en audiens Påven möter deltagare efter en audiens 

Påven: kvinnor, oumbärliga i återuppbyggandet av framtiden

Statssekreterare kardinal Parolin, framförde å påvens vägnar, ett meddelande till deltagarna i Women's Forum G20 som pågår fram till imorgon i Milano. Målet är att identifiera prioriteringar och riktlinjer för en inkluderande ekonomisk och social återhämtning efter Covid, och att placera kvinnor i centrum för omstarten.

Charlotta Smeds  - Vatikanstaten

"Vår värld behöver kvinnors partnerskap, deras ledarskap och deras färdigheter, såväl som deras intuition och engagemang." Kardinal Pietro Parolin bekräftade detta å påven Franciskus vägnar i ett budskap riktat till Chiara Corazza, särskild representant vid G7 och G20 på Women's Forum for the Economy & Society.

Påvar om kvinnor

I videomeddelandet påminner statssekreteraren om att ”1995 skrev Johannes Paulus II ”De allvarliga problemen på bordet kommer att se kvinnor alltmer engagerade i framtidens politik ”och menade att detta” kommer att tvinga oss att omformulera systemen till förmån för de humaniseringsprocesser som kallas "kärlekens civilisation". Och påven Franciskus insisterar ofta, fortsatte Parolin, på "kvinnornas oersättliga bidrag till att bygga en värld som är ett hem för alla", och bekräftar deras förmåga att främja känslan av "altruism", som är nödvändig "i ansträngningarna att ta hand om vårt gemensamma hem" och i kampen "mot den destabiliserande logiken" i omedelbar vinst.

Sikta på utbildning för varje flicka i världen

Solidaritet och ömsesidighet mellan kvinnor och män är grundläggande för samhället, fortsatte kardinal Parolin, "med sina respektive särdrag är alla uppmanade att anamma sin gemensamma kallelse att vara aktiva samhällsbyggare". Detta kräver ett paradigmskifte i det sociala livet "styrt av en förnyad känsla av mänsklighet och den djupa värdighet som präglar varje människa". Videomeddelandet avslutades med en stark uppmuntran, om en adekvat bildning av flickor och unga kvinnor i alla länder. Att var och en av dem, "ska kunna få tillgång till kvalitetsutbildning", så att de kan utveckla "sin potential och sina talanger", och ge sitt bidrag för utvecklingen "av ett sammanhållet samhälle".

G20 Italy Women's Forum

I centrum för forumets arbete på Politecnico i Milano står frågan om kvinnligt ledarskap, fortfarande mycket knappt, återgång till arbetet för kvinnor som under den värsta perioden av pandemin ofta har tvingat sig att överge det, men också utbildningen av unga kvinnor som särskilt syftar till att öka kvinnornas närvaro inom de områden som är relaterade till discipliner som vetenskap, teknik och matematik - som inom en snar framtid kommer att reagera bättre på anställningserbjudanden – för att övervinna de fördomar som fortfarande finns.

I programmet även dialoger och diskussioner om klimatförändringar, om större humanisering av städer när det gäller rörlighet, energiomställningen, hälsoskydd och bostäder samt kvinnligt företagande, men också om hur man främjar ”kvinnodiplomati” och kvinnors blick i utrikespolitiken, i tron ​​att allt detta kan göra skillnad.

19 oktober 2021, 13:42