Sök

Påven vid audiensen: Kristen frihet leder till att välkomna folk och kulturer

Vid dagens allmänna audiens, den 13 oktober, talade påven Franciskus om kristen frihet och inkulturering av evangeliet.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten


Under sin allmänna audiens, onsdagen den 13 oktober, talade påven Franciskus i sin katekes återigen om kristen frihet och upphöll sig vid evangeliets inkulturering. Detta var den elfte katekesen om Galaterbrevet. Här följer en sammanfattning av påvens ord.

Kära bröder och systrar, i vår pågående katekes om Paulus brev till galaterna har vi sett att vårt nya liv i friheten i Kristus fås som en oförtjänt gåva av Guds nåd i dopet, som tecken på att vi får del av Herrens frälsande lidande, död och uppståndelse. Vi har befriats genom kärleken, som förnyas i det kristna livet och blir dess högsta lag. Detta evangeliska budskap om befrielsen är universellt och riktas till alla män och kvinnor, alla folk och kulturer. Evangeliet är i själva verket tänkt att vara ”inkulturerat” i varje tid och plats. Kyrkans katolicism och universalitet grundas inte på en enhetlig stil eller vana och inte heller på någon kulturell modell, utan på dess respekt för allt som är gott och sant för varje folk och kultur. Låt oss, då kyrkan stävar efter att inkulturera evangeliet i den samtida kulturen och även i dagens snabbt utvecklade teknik- och mediekultur, reagera kreativt genom att för alla människor förkunna de goda nyheterna om den frihet som Kristus, den universella Frälsaren, ger oss.

13 oktober 2021, 12:14
Läs allt >