Sök

Johannes Paulus I – mirakel  öppnar för saligförklaring Johannes Paulus I – mirakel öppnar för saligförklaring 

Johannes Paulus I – mirakel öppnar för saligförklaring

Påven Franciskus har gett kongregationen för helgonförklaringar tillstånd att utfärda ett dekret om ett mirakel som har skett efter bön om Johannes Paulus I:s förbön.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Påven Franciskus tog på onsdagen den 13 oktober emot prefekten för kongregationen för helgonförklaringar kardinal Marcello Semeraro och tillät kongregationen att kungöra ett dekret som erkänner ett mirakel som skedde på Albino Lucianis, påven Johannes Paulus I:s, förbön.

Johannes Paulus I är därför nu nära saligförklaring och datum fastställs av påven.

Miraklet

En elvaårig flicka tillfrisknade mirakulöst i Buenos Aires 23 juli 2011. Hon led av allvarlig encefalopatia, epilepsi och septisk chock och stod inför döden. Initiativet att be om Johannes Paulus I:s förbön togs av sjukhuskyrkans kyrkoherde.

Helgonförklaringsprocessen för Johannes Paulus I inleddes officiellt 2003 av Johannes Paulus II och den 8 november 2017 upphöjdes han till vördnadsvärd av påven Franciskus.

Humilitas

Albino Luciani 17 oktober 1912 – 28 september 1978 var påve i endast 34 dagar, ett av de kortaste i historien. Hans far, som var socialist och arbetare, skrev till sin son då han gav honom tillstånd att träda in i seminariet: ”Jag hoppas att du när du har blivit präst står vid de fattigas sida, för att Kristus stod på deras sida”. Dessa ord följde Luciani under hela hans liv.

Han prästvigdes vid 23 års ålder 1935 och 1958, strax efter valet av påven Johannes XXIII  - som i egenskap av patriark av Venedig kände honom - utnämndes han till biskop av Vittorio Veneto. Han deltog i hela Andra Vatikankonciliet och tillämpade entusiastiskt dess direktiv. Han utsågs av påven Paulus VI till patriark av Venedig 1969 och till kardinal 1973. Efter Paulus VI:s bortgång valdes han efter en dags konklav till påve, den 26 augusti 1978. Han tog dubbelnamnet Johannes Paulus efter sina två omedelbara företrädare Johannes XXIII och Paulus VI. Han dog efter 34 dagars pontifikat på natten 28 september 1978, förmodligen av en hjärtåkomma.

Johannes Paulus I valde ordet humilitas, ödmjukhet, som valspråk som biskop och han var känd som ”den leende påven”. Han levde ett avhållsamt liv och fokuserade i sitt läroämbete i synnerhet på temat barmhärtighet.

 

13 oktober 2021, 14:10