Sök

Påven: En biskop kallas till ett liv i tjänst

Påve Franciskus ordinerar två nya biskopar under en helig mässa i Peterskyrkan på söndagen och uppmanade dem till att tjäna och visa närhet till andra.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

På söndagen vigde påven Franciskus två biskopar under en mässa i Peterskyrkan: msgr. Guido Marini och msgr. Andrés Gabriel Ferrada Moreira. I sin predikan reflekterade påven Franciskus över den roll de kallades att ha i kyrkan.

Påven tog sin inspiration från de tolv apostlarna som sändes ut i världen av Jesus för att de skulle förkunna evangeliet för alla folk och leda dem till frälsning.

Heliga Andens gåva

Han förklarade att ”för att upprätthålla detta apostoliska ämbete från generation till generation samlade de tolv medarbetare och överlämnade den Helige Andens gåva från Kristus, i vigningens sakrament.”

”Genom biskoparnas oavbrutna följd i kyrkans levande tradition har detta levande ämbete, detta primära ämbete bevarats, och Frälsarens verk fortsätter och utvecklas fram till denna dag.”

Valda att tjäna

När han välkomnade de nya biskoparna, Guido Marini och Andrés Gabriel Ferrada Moreira med "glädje och tacksamhet", berättade påven Franciskus för dem att de hade valts för ett liv i tjänst.

Påven gav dem råd och uppmanade att ”förkunna ordet vid varje tillfälle”, att fortsätta studera och vara nära deras hjord.

”Ni kommer att vara förvaltare av tron, av tjänsten och av kärleken i kyrkan” och av denna anledning, tillade han, vill ni vara nära Gud och reflektera hans ”medkänsla och ömhet”.

Närhet

Påven Franciskus betonade att en biskops första uppgift är att vara ”nära Gud i tillbedjan” och uppmanade dem att inte be ”som en papegoja” utan att ”be med hjärtat”.

Deras andra uppgift, sa påven, är att vara nära "andra biskopar" och aldrig tala illa om dessa sina bröder.

Den tredje uppmaningen till biskoparna var att inte ”glömma att prästerna är dina närmaste nästan”, och han inbjöd dem att vara som en fader för prästerna.

Slutligen underströk påven Franciskus att det är viktigt för biskopar att vara nära sin hjord och påminde dem om att de också "är en del av flocken".

Sammanfattningsvis bad påven Franciskus att de nya biskoparna skulle växa i närhet och efterlikna Herren "för Han är och har alltid varit nära oss."

18 oktober 2021, 23:51