Sök

Påvens böneintentioner: en hållbar livsstil med tanke på miljön

Samma dag som Skapelsens tid inleds, den 1 september, presenteras påven Franciskus bönintentioner för september månad. I videon uppmanar påven till att reflektera över sin livsstil och göra förändringar med respekt för miljön.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

I september månad ligger fokus på miljön i påven Franciskus böneintentioner. Worldwide prayer network har producerat denna månads "Pope's video" med titeln ”En miljömässigt hållbar lisstil”. I videon säger påven:

”Det gör mig väldigt glad att se att unga har modet att driva projekt för miljön och social förbättring, eftersom dessa två går hand i hand.

Vi vuxna kan lära oss mycket av dem, för i alla frågor som rör vården av planeten är de i framkant.

Låt oss dra nytta av deras exempel och reflektera över vår livsstil, särskilt under dessa ögonblick av kris: hälsokris, social kris och miljökris.

Låt oss reflektera över hur vårt sätt att äta, konsumera, resa eller hur vi använder vatten, energi, plast och många andra materiella varor ofta är skadligt för jorden.

Låt oss välja att förändra och gå vidare tillsammans med unga mot en livsstil som är enklare och mer respektfull för miljön.

Låt oss be för att vi alla ska göra modiga val, de val som är nödvändiga för en enkel och miljömässigt hållbar livsstil, med inspiration från våra unga människor som är fast beslutna att göra detta. De är inte dumma, eftersom de är engagerade i sin egen framtid. Det är därför de vill ändra vad de kommer att ärva vid en tidpunkt då vi inte längre kommer att vara här.”

01 september 2021, 16:28