Sök

Påven under den allmänna audiensen Påven under den allmänna audiensen  

Påvens audiens: I Kristus finns jämlikhetens revolution i samhället

Vi den allmänna audiensen i Paulus VI:s audienshall på onsdagen kallade påven Franciskus kristna till enhet, att inte skapa splittringar och sociala skillnader mellan de två könen.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten

Jämställdheten i Kristus mellan slavar och fria, män och kvinnor, ”judar och greker” är revolutionerande. Påvens uppmaning är att sträva efter enhet, och undvika konflikt och diskriminering eftersom varje skillnad är sekundär till värdigheten att vi är Guds barn, i vilket vi uppnår "en sann och väsentlig jämlikhet".

Det är hjärtat av påven Franciskus reflektion under den allmänna audiensen på onsdagen då han fortsatte sin katekes om Galaterbrevet.

Man får inte ta denna verklighet att vara Guds barn för givet, som vi kristna alltför ofta gör. Istället måste vi komma ihåg det ögonblick då vi blev ett, i vårt dop, ett datum dom vi måste komma ihåg, vilket påven har påmint om flera gånger under sitt pontifikat:

”Vi kristna kan ofta ta för givet denna nyhet i livet som vi får i gåva vid vårt dop. Medvetna om vår värdighet som Faderns söner och döttrar, kan vi besluta att försona varje splittring, och fullt ut anamma vår enhet i Kristus och vår kallelse att vara övertygande vittnen om den enhet till vilken hela människofamiljen i Guds frälsningsplan är kallad (jfr Gaudium et Spes, 1).”

10 september 2021, 09:58