Sök

Påven till slovakiska judar: Värsta hädelsen är att berättiga omänskliga handlingar i Guds namn

På måndagseftermiddagen begav sig påven Francksus som "pilgrim" till Rybné námestie -torget, som bevarar minnesmärket över de mer än 105 tusen judar som utrotades under Shoah. I sitt tal uttryckte han smärtan över de fasor som begås av totalitarism och han fördömde alla former av antisemitism.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten

Påven Franciskus gick långsamt in på Rybné námestie -torget i Bratislava med huvudet böjt. En historisk minnesplats för Slovakien :en plats för smärta för det judiska samfundet som här, framför bronsminnesmärket som uppmärksammar Shoahs offer, i skuggan av inskriptionen "Zachor" (på hebreiska "kom ihåg!"), sörjer nära och kära som avrättades under nazistiskt raseri.

Till denna gemenskap, halverad efter andra världskriget, presenterar påven sig själv "som en pilgrim", som kommit "för att röra vid denna plats och bli berörd av den". och i sitt tal, precis som i Budapest, fördömer han alla former av antisemitism.

Välsignad plats

Efter att ha tagit del a några av de närvarandes berättelser sa påven Franciskus att torget "håller minnet vid liv - ett rikt förflutet levande". Torget ligger i en del av det judiska kvarteret där synagogan stod bredvid Kröningskatedralen. Redan denna arkitektur uttryckte "den fredliga samexistensen mellan de två samhällena, en sällsynt symbol och ett fantastiskt tecken på enhet i namnet på våra fäders Gud", observerar påven.

”Här känner jag ett behov, som så många andra, att "ta av mig sandalerna", för jag är på en plats välsignad av människors syskonskap i den Högstes namn.”

Guds namn vanärades av hatets galenskap

Och själva Guds namn "vanärades" med "hatets galenskap" under andra världskriget som såg 105 000 slovakiska judar att dö, deporterade och utrotade i nazistiska koncentrationsläger. "När de sedan ville radera spåren av den judiska kommuniteten, här revs synagogan", påminner påven. Det var den kommunistiska regimen som rev den religiösa byggnaden 1969, tillsammans med hela ghettot, för att ge plats åt byggandet av bron Slovak National, även känd som Nya Bron.

”Det står skrivet: "Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn." Guds namn, det vill säga hans egen personliga verklighet, missbrukas när människans unika och oåterkalleliga värdighet, skapad i Guds bild, kränks. Här har Guds namn blivit vanärat, för den värsta vanhelgelse mot honom är att använda det för sina egna syften, snarare än att respektera och älska andra.”

Inför det judiska folkets historia, präglad av obeskrivlig tragik och förolämpning, erkänner påven därför med "skam": "Hur ofta har inte den Högstes namn använts för obeskrivliga omänskliga handlingar! Så många förtryckare har sagt: "Gud är med oss"; men det var de som inte var med Gud."

Minnet viker inte för glömskan

"Er historia är vår historia, era smärtor är våra smärtor", tillägger påven Franciskusoch vänder blicken mot minnesmärket, fem meter högt på vars topp Davidstjärnan är placerad.

"Minnet kan inte och får inte ge vika för glömskan, för det kommer inte att finnas en varaktig gryning av syskonskap utan att man först delar och skingrar nattens mörker".

"Detta är den tid då vi inte längre kan dölja den avbild av Gud som lyser i människan", sa påven vidare. Vi måste hjälpas åt, särskilt i en tid då ”det fåfänga och falska idoler vanärar den Högstes namn". Det är makten och pengarna "som råder över människans värdighet", likgiltigheten hos dem som "ser bort", manipulationer "som utnyttjar religionen, gör den till en fråga om överlägsenhet eller reducerar den till irrelevans". Och återigen säger påven, "glömska om det förflutna, okunskap som rättfärdigar allt, ilska och hat".

"Låt oss vara enade - jag upprepar det - när vi fördömer allt våld, alla former av antisemitism och förpliktar oss så att Guds avbild i den mänskliga varelsen inte vanhelgas".

Mötet avslutades med att man tände ljus till minne av förintelsens offer till tonerna av en kaddish, en av de äldsta judiska bönerna.

14 september 2021, 12:54