Sök

Påven till Slovakien: “Följ den symboliska gesten i att ge bröd och salt"

Påven Franciskus måndag inleddes med mötet med Slovakiens myndigheter, civilsamhälle och diplomatiska kår. Med dem reflekterade påven över Slovakiens vana att erbjuda bröd och salt som välkomstgest.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Efter ett privat möte med Slovakiens president Zuzana Čaputová, riktade påven Franciskus sig till myndigheterna, civilsamhället och diplomatkåren med ord om gästfrihet, öppenhet och broderskap – ord som ligger honom varmt om hjärtat.

Ungt land med gammal historia

Han noterade att landets historia "ungt men med en gammal historia", är en plats präglad av "interaktion mellan västerländsk och östlig kristendom" och som för tjugoåtta år sedan såg "födelsen, utan konflikt, av två oberoende länder ”.

”Därför är Slovakien kallad att vara ett budskap om fred i hjärtat av Europa. Detta är vad den stora blå randen på er flagga antyder, som symboliserar brödraskap med de slaviska folken. Det är vad vi behöver för att främja en allt mer nödvändig integration.”

Det brutna brödets rika symbolik

Med utgångspunkt får slovakernas vana att erbjuda bröd och salt som välkomstgest till gäster, talade påven om de två gåvorna genomsyrade av evangelisk symbolik.

”Gud har valt brödet för att göra sig närvarande bland oss”, började påven och förklarade att brödet som evangeliet talar om alltid är brutet.

”Det är ett starkt budskap till vårt gemensamma liv: det berättar för oss att äkta rikedom inte består så mycket i att multiplicera det vi har, utan att dela det lika med dem omkring oss.”

”Det brutna brödet uttrycker bräcklighet”, sa påven vidare, med uppmaningen att ”ta hand om de svagaste så att ingen blir stigmatiserad eller diskriminerad. De kristna ser inte en börda eller ett problem i de mest ömtåliga, utan bröder och systrar att följa med och vårda.”

Bröd – rättvisa och arbete

Det brutna brödet påminner om vikten av rättvisa, att ge alla möjlighet att uppfylla sig själva, betonade sedan påven, ”så att rättvisan inte ska förbli en abstrakt idé, utan är lika konkret som bröd, måste en allvarlig kamp mot korruption vidtas genom att främja och sprida laglighet.”

Ordet bröd är dessutom oskiljaktigt kopplat till ett adjektiv: dagligen (jfr Mt 6,11)”, underströk påven slutligen. Liksom det inte finns någon näring utan bröd, finns det ingen värdighet utan arbete. I grunden för ett rättvist och broderligt samhälle finns allas rätt till arbetets brödföda, så att ingen känner sig marginaliserad och tvingas lämna sin familj och sitt ursprungsland på jakt efter större förmögenheter.

Salt – solidaritet, bevarande och förlåtelse

Påven talade sedan vidare om saltets evangeliska betydelse som han sa är solidaritet:

”"Ni är jordens salt" (Mt 5:13) säger Jesus. Saltet ger först och främst smak till maten och får en att tänka på det som behövs för att livet inte ska vara smaklöst. Välorganiserade och effektiva strukturer räcker för att göra mänsklig samexistens god. Det behövs smak av solidaritet, av ansvar att ta hand om varandra. Det ger livet smak.”

”Men saltet används även för att bevara mat och skydda den från att försämras”, sa påven och uppmanade till att inte låta ”de doftande smakerna av era traditioner skämmas av ytlig konsumtion och materiella vinster. Inte heller från ideologiska koloniseringar individualistisk egenvinning.”

Men liksom saltet bränner på sår noterade påven att många författare och tänkare i Slovakien ”har varit inlåsta i fängelser, frihetsberövade för sina åsikter, och så erbjuder lysande exempel på mod, konsekvens och motstånd mot orättvisor! Och framför allt på förlåtelse. Detta är saltet i ert land!”

Avslutningsvis uppmanade påven till att ”kavla upp ärmarna för att bygga framtiden tillsammans”.

”Jag hoppas att ni gör det med blicken riktad uppåt, med tålamod, kreativitet, mod och generositet… må Gud välsigna Slovakien. Nech Boh žehná Slovensko!”

13 september 2021, 16:24