Sök

Påven tog emot de oskodda karmeliternas generalkapitel på audiens lördagen den 11 september 2021. Påven tog emot de oskodda karmeliternas generalkapitel på audiens lördagen den 11 september 2021. 

Påven till de oskodda karmeliterna: Vänskap med Gud är en eld att vakta

Påven Franciskus tog på lördagen, 11 september, emot deltagarna i de oskodda karmeliternas generalkapitel: “Rotade i relationen med Gud, Kärlekens Treenighet, är ni kallade att odla relationerna i helig Ande, i en hälsosam spänning mellan att vara ensam och tillsammans med andra”.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Lyssna, urskilj och bli vittnen. Påven utgår från dessa riktlinjer i sitt tal till deltagarna i de oskodda karmeliternas - den saliga Jungfru Marias brödraorden av berget karmels (OCD) generalkapitel lördagen 11 september.

Guds tid

”Att lyssna – påminner påven – är grundinställningen hos lärjungen och den som sätter sig i Jesu skola och vill svara på vad Han ber oss om i detta svåra men alltid vackra ögonblick, för att det är Guds tid”.

Under denna tid, i vilken pandemin har ställt oss alla inför så många frågor och som har sett en kollaps av så mycket säkerhet, kallas ni som söner av heliga Teresa, att vårda er trohet mot er karismas ständiga element. Denna kris – om den för något gott med sig, och det gör den helt säkert – är just att föra oss tillbaka till det grundläggande och att inte leva distraherade av falsk säkerhet.

Leva i till fullo i nutidens nåd 

Påven understryker att “någon ibland frågar sig vilken det gudsvigda livets framtid är” och förklarar att ”pessimistiska visioner bevisas till slut vara fel, liksom dem om kyrkan själv”.

Det gudsvigda livet är en del av kyrkan så som Jesus ville ha den och som den helige Ande fortsätter att generera till den. Så man måste driva bort frestelsen att oroa sig för att överleva istället för att leva i fullhet genom att välkomna nutidens nåd, även med de risker det innebär.

Världslig andlighet - det värsta som kan hända kyrkan

Det karmelitiska livet är ett ”kontemplativt liv”, påminner påven. ”Det är detta som är gåvan som helig Ande har gjort för kyrkan med heliga Teresa av Jesus och helige Johannes av korset, och sedan med de karmelitiska helgonen. Trogna denna gåva, lägger påven till, “är det karmelitiska livet ett svar på törsten hos samtidens människa, som i djupet är en törst efter Gud och det eviga. Och det är skyddat mot psykologism, spiritualism och från falska uppdateringar som döljer en världslig ande”. Påven citerar sedan en bok av pater de Lubac om världslig andlighet, där han säger att "den är det värsta av onda som kan hända kyrkan". Denna andliga världslighet är en kultur av flyktighet och av att synas, konstaterar påven, som är "mycket subtil" och som "slinker sig  in" utan att vi märker det.

Ni känner väl till psykologismens, spiritualismens och världsliga falska uppdateringar och den världsliga andans frestelser. Och vad gäller detta ber jag er att vara snälla att vara uppmärksamma på världslig andlighet, som är det värsta onda som kan ske för kyrkan.

Den evangeliska troheten, säger påven, “är inte platsens, utan hjärtats stabilitet, som inte betyder att vägra förändringar utan att utföra de nödvändiga förändringarna för att gå det som Herren ber oss om till mötes här och nu. Och därför kräver troheten ett starkt engagemang för evangeliets värderingar och den egna karisman och avståndet från det som förhindrar från att ge sitt bästa till Herren och andra."

Vänskap med Gud och missionen

Påven påminner också om att glädjen och sinne för humor måste vara utmärkande drag i det gudsvigda livet och ber karmeliterna att binda samman vänskapen med Gud, det broderliga livet i kommuniteten och missionen.

Det är en eld som måste näras och vårdas dag för dag. Värmen av denna inre glöd hjälper även i utövandet av det broderliga livet i kommuniteten. … Rotade i relationen med Gud, Kärlekens Treenighet, är ni kallade att odla relationerna i helig Ande, i en hälsosam spänning mellan att vara ensam och tillsammans med andra. Mot strömmen jämfört med världens individualism och massifiering.

De oskodda karmeliternas generalkapitel

De oskodda karmeliternas generalkapitel hålls i Rom 30 augusti till 14 september och är ordens 92a. Till kapitlet kallades 95 karmelitbröder från de 5 kontinenterna för att representera ordens omkring 4000 munkar. 4 september valde de samlade pater Miguel Marquez Calle, född den 5 oktober 1965 i Spanien, till ny ordensgeneral.

 

11 september 2021, 13:41