Sök

Påven: Eukaristin påminner oss om vem Gud är, offrad och korsfäst kärlek

Inför över hundra tusen troende firade påven Franciskus mässan Statio Orbis som avslutade den 52:e internationella Eukaristiska kongressen i Budapest. Det var den andra gången i Ungern efter kongressen 1938.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Donau, den största floden i Europa, delar Budapest i två men broarna i denna stad återställer enheten som är tecknet på dess medfödda kallelse: att vara en länk mellan öst och väst. En kallelse som har präglat den 52:e internationella Eukaristiska kongressen och som idag överförde stafettpinnen till Quito i Ecuador.

Påven Franciskus anlände på sin påvemobil till Hjältarnas torg, en symbolisk plats för den ungerska huvudstaden, för dess historia och dess tro. Hit anlände påven, och under 30 minuter åkte han runt på torget för att hälsa på de samlade, för att sedan ta plats vid altaret uppbyggt på torget för den heliga mässan som avslutar kongressen.

Vem är jag för dig?

Påven Franciskus talade från altaret till hela kristenheten och börjar med att upprepa Jesu fråga i evangeliet: Vem är jag för dig?

”Än idag frågar Herren oss det. Han riktar blicken mot var och en av oss, personligen: "Vem är jag egentligen för dig? Vem är jag för dig?” Det är en fråga som, riktad till var och en av oss, inte bara vill ha ett korrekt svar från en katekes, utan ett personligt svar, ett svar med livet.”

Den korsfäste tjänaren

Man svarar med livet, inte med en formulering, även om de är rätta och korrekta. Faktum är att Petrus svarar rätt när han bekräftar att Herren är Kristus, men i lärjungen "saknas det avgörande, från att beundra Jesus till att efterlikna Jesus". Han är Messias och avslöjar sin identitet, i Eukaristin. Jesus förklarar "att hans uppdrag skulle kulminera, ja, i uppståndelsens härlighet, men passera genom korsets förnedring". Ett "chockerande" tillkännagivande som ändrar historien:

”Vi skulle också vilja ha en mäktig Messias snarare än en korsfäst tjänare. Eukaristin är inför oss för att påminna oss om vem Gud är. Han gör det inte med ord, utan visar oss konkret Gud som brutet bröd, som korsfäst och offrad kärlek. Vi kan lägga till ceremonier, men Herren förblir där, i enkelheten av ett bröd som låter sig brytas, distribueras och ätas. Han är där för att rädda oss, han gör sig till tjänare; och för att ge oss livet, dör han.”

Korset är aldrig modernt

Petrus är skandaliserad. Han vägrar acceptera korsets smärta som visar hur Guds "alltid sträcker sig efter de andras bästa, till självuppoffring." Ett sätt som står i motsats till världens logik, världsligheten" knuten till ära och privilegier, riktade mot prestige och framgång".

”Korset är aldrig modernt kära bröder och systrar, korset är aldrig modernt: nu som då. Men det läker inuti. Det är inför korsfästelsen som vi upplever en fördelaktig inre kamp, ​​den bittra konflikten mellan "att tänka enligt Gud" och "tänka enligt människor.”

I den kampen lämnar Jesus oss inte ensamma. Han önskar att vi "liksom apostlarna väljer hans sida". Han är bredvid Petrus när han blir tillrättavisad, när han läggs "åt sidan" precis som många som lämnar Jesus "i ett hörn av hjärtat" och tror att de är "religiösa och goda" och fortsätter framåt "på vår väg utan att låta oss erövras av Jesu logik".

”Den avgörande skillnaden är mellan den sanne Guden och vårt ego. Hur avlägsen är den som regerar tyst på korset från den falska guden som vi vill ska regera med våld och tysta våra fiender! Hur annorlunda är Kristus, som bara kärleksfullt visar på sig själv, från de mäktiga och segrande messias som smickras av världen!”

Begrunda Guds skörhet

"Jesus skakar om oss, han är inte nöjd med trosförklaringar, han ber oss - understryker påven Franciskus - att rena vår religiositet inför hans kors, inför Eukaristin". Han ber oss att tillbe honom:

”Tillbedjan av det heliga Sakramentet gör oss gott. Vi ser Guds skörhet. Ägna tid åt Eukaristisk tillbedjan, ett sätt att be på som är alltför bortglömt. Ägna tid åt Eukaristisk tillbedjan. Låt Jesus, det levande brödet, läka vår isolering och öppna oss för att dela, läka oss från stelhet och från självupptagenhet; befria oss från det förlamande slaveriet att försvara vår självbild, inspirera oss att följa honom dit han vill leda oss, inte dit jag vill.”

Den kristna vägen är inte en strävan efter framgång

Jesus leder Petrus tillbaka till sig själv, med ett ord. Lärjungen tar ett steg tillbaka och känner igen centrumet som ”inte är hans Jesus utan den verkliga Jesus”.

”Den kristna resan är inte en strävan efter framgång. Den börjar med att man tar ett steg tillbaka. Kom ihåg detta, den kristna resan börjar med ett steg tillbaka, med en befriande decentralisering, med att flytta bort sig själv från livets centrum.”

Att kliva tillbaka men att följa Jesus, gå framåt "med tillit, i att vara älskade Guds barn", i mötet med sin nästa. "Eukaristin manar oss att känna oss som en enda kropp, att brytas för de andra".

”Kära bröder och systrar, låt oss tillåta mötet med Jesus i Eukaristin att förändra oss, som den förvandlade de stora och modiga helgonen som ni hedrar, jag tänker på Sankt Stefan och Sankta Elizabeth. Låt oss, precis som dem, inte nöja oss med lite; låt oss inte nöja oss med en tro som lever på ritualer och upprepningar, låt oss öppna oss för den skandalösa nyheten i en korsfäst och uppstånden Gud, bröd som bryts för att ge världen liv. Vi kommer att vara glada; och vi kommer att ge glädje.”

Påven Franciskus sista uppmaning är att den internationella Eukaristiska kongressen i Budapest ska vara "en utgångspunkt" för att välkomna "nådens vändpunkt".

12 september 2021, 18:15