Sök

Nuntien i Ukraina msgr Visvaldas Kulbokas mötte påven 3 september inför sin avresa till landet. Nuntien i Ukraina msgr Visvaldas Kulbokas mötte påven 3 september inför sin avresa till landet. 

Nuntien i Ukraina: Påven uppmuntrar folket som lider

7 september inleder den nya nuntien i Kiev sitt uppdrag och avresan mötte han påven, som betonade vikten av att uppmuntra det lidande folket.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Msgr Visvaldas Kulbokas utsågs i juni månad av påven Franciskus till apostolisk nuntie i Ukraina. Han inleder sin mission den 7 september och mötte påven Franciskus fredagen 3 september för att tala om uppdraget.

“påven var ungdomlig och full av energi”

Nuntien berättar för Vatican News om sitt möte med påven, som han säger var som ett möte mellan far och son.

Kulbokas föddes i Klaipėda i Litauen 1974 och har tjänstgjort i Heliga stolens diplomatiska kår sedan 2004 och verkat i Libanon, Nederländerna, Ryssland och vid statssekretariatets relationer med stater samt från 2020 i den apostoliska nuntiaturen i Kenya.

Påvens starka uppmuntran

Nuntien berättar att mötet med påven var glatt och att han tyckte att påven var ungdomlig och full av energi. “Han uttryckte sina prioriteringar för Ukraina, ett land som han – vilket han har betonat flera gånger - älskar mycket”. Påven känner till Ukraina sedan han var 12 år, berättar msgr Kulbokas, och det var ukrainska präster som lärde honom att fira mässan. Utan att noga ange detaljerna i samtalet, nämner msgr Kulbokas vad han anser vara de viktigaste utmaningarna för det nya uppdraget och understryker påvens starka uppmuntran.

“Påven förklarade vilka hans visioner och prioriteter är för Ukraina” och “uttryckte sin oro för det ukrainska folkets stora lidande både i tidigare historia och under den nuvarande perioden, och gav mig sin vision av Ukraina. Det är framför allt en vision av uppmuntran, för att om folket och landet lider måste man uppmuntra det och det är inte lätt att göra det. Så jag kan säga att det var ett möte mellan pappa och son. När sonen måste resa någonstans säger pappan: ‘Ta med mitt hjärta, sinne, röst och återge det i landet’.”

Uppdrag under Jesu beskydd

Påvens uppmuntran till nuntien var att under Jesu och helgonens beskydd, med stor frid och stort hjärta, utföra sitt uppdrag och inte förlora den inre glädjen.

På frågan om nuntien tror att han med sin egen erfarenhet av en ateistisk regim bättre kan förstå situationen och sammanhanget i Ukraina svarar han: ”Ja, det är jag säker på”. Han berättar också att han ser Kiev nästan som sitt eget hem och att han förstår historien, fast ännu inte helt och hållet dagens situation.

Bönens kraft

Msgr Kulbokas berättar att han är övertygad om bönens kraft och att den ger oss modet att vara kreativa.

”Bönen är en outsinlig källa och detta är också ett råd som påven gav mig: mycket personlig bön”, säger han och lägger till att han vore mycket tacksam om hans vänner och lyssnare ber för honom genom helgonen och änglarna. 

04 september 2021, 08:12