Sök

Ungerns primas karidnal Péter Erdő ser påvens kommande besök i Budapest som ett starkt tecken på hopp Ungerns primas karidnal Péter Erdő ser påvens kommande besök i Budapest som ett starkt tecken på hopp 

Kardinal Erdö: Påven till Budapest, tecken på pånyttfödelse

5-12 september kommer den 52° internationella eukaristiska kongressen att hållas i Budapest och avslutas i påven Franciskus närvaro. Ungerns primas presenterar kongressens program med många möten, liturgi, musik och konferenser, i närvaro av ekumeniska representanter: “Det blir ett tillfälle för att be för kyrkans enhet”.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Mässor, bön, vittnesbörd, möten, konferenser, patriarkers och ekumeniska representanters inlägg och även liturgisk musik, bland annat på romernas europeiska språk. Fram till kongressens höjdpunkt, avslutningsmässan den 12 september som förrättas av påven Franciskus på Hjältarnas torg. Den 52° internationella eukaristiska kongressen i Budapest 5-12 september utlovar detta program. Den skulle ha hållits förra året, men flyttades fram på grund av covid-19-pandemin.

Påven kommer att fira mässan efter en morgon fylld av möten med republikens president och premiärminister, Ungerns biskopskonferens och representanterna för kyrkornas ekumeniska råd och några lokala judiska församlingar. Efter mässan reser påven vidare till Slovakien.


Erdő : Den eukaristiska kongressen – en hoppets symbol

Påvens besök kommer bli ett stort tecken på hopp, även efter ett och ett halvt års pandemi, säger ärkebiskopen av Esztergom-Budapest och Ungerns primas kardinal Péter Erdő till Vatican News.  Han presenterar också kongressen, vars motto är “Alla mina källor är i dig”, Ps 87:7, med hänvisning till vattnet som rinner från Budapest och delar sig i fyra strömmar: bilden av den Glada nyheten som de fyra evangelisterna överlämnade. Medan logon representerar en kalk, och ovanför den, hostian med korset inpräglat, symbol för Kristi offer som firas vid altaret.

Den 52a internationella eukaristiska kongressens officiella video

Önskan om enhet

Kongressen blir även ett tillfälle till att påminna om Europas kristna rötter och om den tidigare enheten mellan kyrkorna i öst och väst, säger kardinalen. Den kommer att bli ”ett stort tecken på hopp” efter pandemin och ”ett tecken på öppnande, pånyttfödelse och även ett tecken på att den gudomliga försynen inte lämnar oss ensamma. ”Påvens firande kommer att vara ett Statio Orbis - förklarar han - det vill säga mässan som symboliskt samlar och förenar hela Kristi kyrka och uttrycker vår enhet.

Ett teologiskt ekumeniskt symposium har redan inletts i närheten av Budapest och kardinal Erdő säger att omkring 300 personer deltar i detta, där man talar om synen på eukaristin.

Han berättar vidare att patriarken av Konstantinopel, Bartholmeus I, kommer att delta i mässan den 11 september och sedan vid den som förrättas av påven den 12 september.

Bibeln på romanì

Kardinalen berättar slutligen att romer under kongressen kommer att sjunga på sitt språk vid firanden. Han förklarar att de i Ungern 2008 publicerade bibeln på romanì, det språk som Europas romer till största delen talar - något som påven Franciskus uppmuntrade till - och han hoppas att de kan samlas i full gemenskap vid altaret även med detta folk.

 

 

04 september 2021, 13:14