Sök

Blommor på platsen för dödsskjutningarna i Plymouth 12 augusti 2021 Blommor på platsen för dödsskjutningarna i Plymouth 12 augusti 2021 

“Övervinn det onda med det goda” – påvens böner för offren i Plymouth

Påven försäkrar om sina böner och sin solidaritet med anledning av dödsskjutningarna 12 augusti i Plymouth. Minnesceremoni i stadens katedral den 17 augusti.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Påven Franciskus sände, genom statssekreterare kardinal Pietro Parolin, ett telegram till kyrkan i Plymouth i Storbritannien med anledning av dödsskjutningar i staden, där han ber om allas styrka att övervinna det onda med det goda.

“Må Kristus Frälsaren ge alla styrkan att avstå från våld och övervinna det onda med det goda”

Den 12 augusti skjöt en tjugoårig man ihjäl fem personer i Plymouth i Storbritannien, först efter att ha brutit sig in i ett hus och sedan ute på gatan. Mannen, som tillhörde hatgruppen “Incel”, tog sedan sitt eget liv.

Vid vespern den 17 augusti förrättade biskop Mark O’ Toole minnesceremoni för offren i stadens katedral tillägnad Jungfru Maria och helige Bonifatius och läste upp påven Franciskus telegram. Påven uttrycker där sin andliga närhet till minnesgudstjänstens deltagare och ber för offren och deras familjer och avlutar med bönen: ”Må Kristus Frälsaren ge alla styrkan att avstå från våld och övervinna det onda med det goda”.

 

19 augusti 2021, 11:13