Sök

Kardinal Eduardo Martínez Somalo Kardinal Eduardo Martínez Somalo 

Påvens kondoleanser efter kardinal Martinez Somalos bortgång

Påven Franciskus har uttryckt sina kondoleanser efter kardinalen Eduardo Martinez Somalo, bortgång på tisdagen.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Kardinal Eduardo Martinez Somalo avled i Vatikanen på tisdagen, 94 år gammal efter en lång och framstående karriär vid den Heliga stolen.

Som ett erkännande av kardinalens tjänst sände påven Franciskus sina kondoleanser på onsdagen i ett telegram till Msgr. Fernando Loza Martinez, kardinalens brorson.

”Jag vill uttrycka min närhet till dig, till dina släktingar och till alla som kände och uppskattade den avlidne kardinalen Martinez Somalo, och minns hans andligt fruktbara vittnesbörd med värme”.

Många års tjänst

Han erinrade den avlidne kardinalens ”långa, rika och flitig tjänst till ”sex av mina föregångare som anförtrott honom känsliga och viktiga ämbeten”.

Påven Franciskus tackade också Gud för hans ”trogna och generösa tjänst för kyrkan och Heliga stolen”:

"Jag ber Herren, genom jungfru Marias förbön, att välkomna honom i vårt himmelska hemland för att njuta av det välsignade löftet till evangeliets trogna tjänare", skriver påven.

Begravningen

Kardinal Martinez Somalo började sin tjänst vid Vatikanen 1956, och där har han tjänstgjort i en mängd viktiga positioner.

Han var Camerlengo under sede vacante 2005 efter påven Johannes Paulus II:s död.

Begravningen för kardinal Martinez Somalo kommer att hållas på fredag ​​morgon i Peterskyrkan och ledas av kardinal Giovanni Battista Re.

11 augusti 2021, 20:58