Sök

Påvens böneintentioner för augusti: Kyrkans väg

Påven Franciskus böneintentioner för augusti månad släpptes på tisdagen i ett videomeddelande i vilket han uppmanar alla att arbeta för en förvandling av kyrkan - ett verk som börjar med ”en reform av oss själva” genom bön, välgörenhet och tjänst, inspirerad av den Helige Ande.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

I sitt videomeddelande som presenterar böneintentionerna för augusti månad påminner påven Fransiskus de troende om att "kyrkans kallelse är evangelisering", och ännu mer, "kyrkans identitet är evangelisering".

Under den här månaden reflekterar påven över situationen i kyrkan, dess kallelse och dess identitet och uppmanar till förnyelse ”genom att urskilja Guds vilja i vårt dagliga liv” och ”påbörja en förvandling ledd av den Helige Ande.”

"Vår egen reform som personer är omvändelsen", sa påven. Detta gör att ”den Helige Ande, Guds gåva i våra hjärtan, kan påminna oss om vad Jesus lärde och hjälpa oss att genomföra det.”

Evangelisering och mission

Påve Fransiskus börjar med kyrkans specifika kallelse, som är att evangelisera. Han drömmer om ett ännu mer missionerande alternativ: "att gå ut för att möta andra, utan proselytism, och evangeliseringens strukturer i dagens värld."

Han betonar att han inte talar om proselytism utan snarare en reform av kyrkan genom ”reformen av oss själva, utan prefabricerade idéer, utan ideologiska fördomar och stelhet”.

För att göra framsteg i detta avseende uppmanar påven Franciskus alla att vägen framåt baseras på andlig erfarenhet: ”erfarenheten av bön, av välgörenhet och av tjänst.”

Reformera kyrkan

”Låt oss komma ihåg att kyrkan alltid har svårigheter”, sa påven och förklarade att kyrkan går igenom kriser för att hon är levande; de döda går inte igenom kriser.

I ett uttalande som åtföljer påvens böneintention förklarar påvens världsomspännande bönenätverk, och som varje månad förbereder ”påvevideon” att i det senaste brevet skrev påven Franciskus till kardinal Reinhard Marx, när han vägrade acceptera kardinalens avgång, erkände påven den kris som kyrkan befinner sig i. En kris som orsakats av övergrepp, och han betonade behovet av reformer.

”En reform ... består inte av ord utan av modet att bemöta krisen, att konfrontera verkligheten oavsett konsekvenserna. Och varje reform börjar med en själv. Reformerna i kyrkan har gjorts av män och kvinnor som inte är rädda för kriser och som låter sig reformeras av Herren, ”sa påven.

Avslutningsvis i videon uppmanar påven alla att be för kyrkan, ”för att den Helige Ande ska ge henne nåden och styrkan att reformera sig själv i ljuset av evangeliet.”

03 augusti 2021, 17:47