Sök

Påven under den allmänna audiensen Påven under den allmänna audiensen  

Påvens audiens om nyheten i det kristna livet

Under den allmänna audiensen på onsdagen fortsatte påven Franciskus sin katekes om aposteln Paulus brev och han talade vidare om Galaterbrevet.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Påvens katekes denna morgon i Paulus VI audienshall i Vatikanen sammanfattades:

Kära bröder och systrar, i vår fortsatta katekes om helige Pauls brev till galaterna har vi sett aposteln insistera på nyheten i det kristna livet, tack vare den helige Andes arbete i våra hjärtan.

Till dem som uppmanade galaterna att lyda föreskrifterna i Moselagen svarar Paulus att lagen alltid står i tjänst till Guds förbund med hans folk. Förbundet baseras inte på att man efterlever lagen utan på tron på att Gud uppfyller sina löften.

Nu när Gud definitivt har uppfyllt dessa löften i påskmysteriet om Kristi lidande, död och uppståndelse, befrias de som tror på evangeliet från lagens krav. Det kristna livets nyhet föds ur vårt svar på den heliga Andens utgjutning, som förverkligar lagen i det nya kärleksbudet.

11 augusti 2021, 19:07