Sök

Påven möter pilgrimer under audiensen Påven möter pilgrimer under audiensen  

Påvens audiens om lagen som en barmhärtig gåva

Påvens katekes på onsdagen om aposteln Paulus Galaterbrev belyser lagens pedagogiska funktion

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

I sammanfattningen av påven Franciskus katekes under onsdagens allmänna audiens kunde man läsa att:

I brevet till galaterna har vi sett hur den helige Paulus lär att tron på Jesus Kristus ger en andlig frihet som befriar de troende från kraven i Moselagen.

För aposteln tjänade lagen en ”pedagogisk” funktion; som en barmhärtig gåva från Gud kräver lagen lydnad till hans bud, samtidigt som den pekar på verkligheten av vår syndighet och vårt behov av frälsning.

Med Kristi ankomst och hans förlösande nåd finner lagen sin uppfyllelse i evangeliets budskap om nytt liv och frihet i den Helige Anden.

19 augusti 2021, 22:31