Sök

Påven under den allmänna audiensen Påven under den allmänna audiensen  

Påvens audiens: Det finns bara ett evangelium

Påven Franciskus fortsatte sin katekes om Paulus brev till galaterna vid den allmänna audiensen, som återupptogs på onsdagen efter sommaruppehållet.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

”Paulus är entusiastisk vad gäller evangeliet och uppdraget att evangelisera", sa påven Franciskus vid onsdagens allmänna audiens. "Allt i honom är förkunnelse och han har inget annat intresse än evangeliet."

Om att välja fel väg

Påven noterade den sorg och besvikelse som Paulus kände när han såg galaterna välja ”fel väg, som skulle leda dem till en punkt där de inte skulle återvända”.

För Paulus, sa han, bygger evangeliet på fyra punkter: Kristus dog för våra synder ... begravdes ... uppstod från de döda ... och visade sig för lärjungen. "Detta evangelium är uppfyllelsen av löftena och den frälsning som erbjuds alla människor."

Men galaterna riskerade att vända sig bort från evangeliet och följde nya predikanter som hotade att ”snedvrida det sanna evangeliet” genom att ”hindra dem från att uppnå den frihet som uppnås genom att komma till tro”. Dessa nyhetsförkunnare ville tvinga dem att följa den mosaiska lagen.

Inget annat evangelium

För Paulus finnas det inget annat evangelium än det han tog emot av Kristus, sa påven. Därför "kan vi förstå varför Paulus använder mycket hårda termer" och insisterar på behovet att hålla sig borta från det som hotar dess grundvalar.

Även om de andra förkunnarna tycktes vara animerade av goda avsikter, de "verkar vara inspirerade av trohet mot den tradition som mottagits från fäderna", tvekade de inte att väcka misstankar även till Paulus, som de "ansåg vara okonventionell i förhållande till traditionen”, sa påven.

En hälsosam varning

Paulus vet dock att evangeliet han predikade ”är det enda autentiska, eftersom det är Jesu Kristi evangelium”.

Påven Franciskus underströk att "i labyrinten av goda avsikter är det nödvändigt att vara fria för att förstå den högsta sanningen som är mest förenlig med personen och förkunnelsen om Jesus och hans uppenbarelse av Faderns kärlek."

 

Paulus "tydliga och avgörande ord", sa påven, "var hälsosamt för galaterna och är hälsosamma för oss också."

05 augusti 2021, 13:35