Sök

Påven under Angelus Påven under Angelus  

Påvens Angelus: ”Jesus renar vår tro från egenintressen”

Under sin Angelus på söndagen talade påven Franciskus om vikten av att ifrågasätta oss själva varför vi söker Gud. Varför tror vi? Detta för att undvika risken att falla in i ett trosliv i vilket man söker Gud för egen vinning och bruk.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Under söndagens Angelus reflekterade påven Franciskus över frågan Varför söker vi Gud?, och underströk hur viktigt det ör att ställa sig den frågan.

Han utgick från dagens evangelium ur Johannes 6:e kapitel (Joh 6,24-35) där människor är på väg i båt till Kapernaum, för att söka efter Jesus.

Det är inte tillräckligt att söka efter Gud. Vi måste också fråga oss varför vi gör det, sa påven och påminde om Jesu ord: ”Ni söker inte efter mig därför att ni har fått se tecken utan därför att ni åt av bröden och blev mätta.” (vers 26).

Påven Franciskus varnade för att inte förstå innebörden av Jesu mirakel utan att endast nöja sig med de yttre materiella effekterna.

Söker vi Herren för egna behov?

Därav påvens uppmaning att fråga sig:

”Varför söker vi Herren? Varför söker jag Herren? Vilka är mina motiveringar i tron, våra motiveringar? Vi måste urskilja detta, för bland livets många frestelser finns också avgudadyrkan. Denna frestelse driver oss att söka Gud för eget bruk och konsumtion, för att lösa problem, för att tack vare honom få något som vi inte kan uppnå själva. Men på detta sätt förblir tron ​​ytlig, ja, tillåt mig säga, den förblir inriktad på mirakler. Vi söker Gud för att bli mätta och glömmer honom sedan. Det är inte Gud som står i centrum för denna omogna tro, utan våra behov. Vi har våra egna intressen i åtanke. Det är sant att det är rätt att presentera våra behov för Guds hjärta, men Herren, som arbetar långt bortom våra förväntningar, vill först och främst ha ett kärleksförhållande med oss. Och sann kärlek är osjälvisk, den är gratis: man kan inte älska att inte få en ömsesidig tjänst! I så fall är det egoistiskt, men ofta är det just egoistiskt vi är.”

Jesus renar vår tro

Påven Franciskus fortsatte med att reflektera över hur man renar sin tro från egenintressen:

”Jesus förklarar vägen, sa påven. Han svarar att Guds verk är att ni tror på honom som han har sänt, det vill säga på Jesus själv. Det är inte genom att göra religiösa handlingar eller följa särskilda regler som vi tar emot Jesus i våra liv, för att leva vår kärlekshistoria med honom. Det är han som kommer att rena vår tro; ensamma kan vi inte göra det. Före det vi får och det vi gör är Han att älska i en relation som går bortom logiken i egenintresse och beräkning.”

Kärleken till varandra

Påven förklarade att samma mönster kan man se i våra mänskliga och sociala relationer, i risken att använda andra och utnyttja situationer för att tillgodose våra egna behov och syften.

”Ett samhälle som sätter intressen - inte människor - i centrum, är ett samhälle som inte producerar liv. Evangeliets inbjudan är följande: Låt oss, istället för att bara oroa oss för materiellt bröd, ta emot Jesus som livets bröd och låt oss ur vår vänskap med honom lära oss att älska varandra. Gratis och utan beräkningar. Villkorslös kärlek, utan att använda andra. Osjälviskt och generöst.

Avslutningsvis bad påven Franciskus Jungfru Maria ”som levde den vackraste kärlekshistorien med Gud, om nåden att öppna oss för mötet med hennes Son.”

03 augusti 2021, 08:41