Sök

Jungfru Marias upptagning till himmelen Jungfru Marias upptagning till himmelen 

Påvens Angelus: Himmelsfärdens hemlighet är ödmjukhet

Kyrkan firar Jungfru Marias himmelsfärd och under sin Angelus på Petersplatsen påminde påven om behovet av att vara liten för att nå högt. ”Gud upphöjer oss inte för vår förmåga, för vår rikedom och skicklighet, utan för vår ödmjukhet. Gud upphöjer de som ödmjukar sig, de som tjänar”, sa påven.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Påven Franciskus bad Angelus tillsammans med de troende på Petersplatsen under söndagen på årets största Mariahögtid, Jungfru Marias himmelsfärd eller upptagning till himmelen. I sin reflektion belyste påven Franciskus hur avgörande ödmjukheten är i frälsninghistorien.

Nedan följer hela påvens reflektion före Angelusbönen:

Kära bröder och systrar. I dagens evangelium, på Jungfru Maria himmelsfärds dag, står Magnificat i centrum. Denna lovsång är som ett "fotografi" av Guds Moder. Maria "prisar Gud, som har vänt sin blick till sin ödmjuka tjänarinna" (jfr Luk 1,47-48).

Ödmjukhet är vägen till himmelen

Ödmjukhet är Marias hemlighet. Det är ödmjukheten som har dragit Guds blick till henne. Det mänskliga ögat söker alltid storhet och låter sig bländas av det som blänker. Gud, å andra sidan, ser inte på utseendet - Gud ser på hjärtat (jfr 1 Sam 16,7) och blir hänförd av ödmjukheten. Hjärtats ödmjukhet. Idag kan vi, när vi ser på Marias upptagning, säga att ödmjukheten är vägen som leder till himmelen.

Gud upphöjer de som ödmjukar sig

Ordet "ödmjukhet", humilitatem, härrör från det latinska begreppet humus, som betyder "jord". Det är paradoxalt: för att nå högt, i himmelen, måste man ”ligga lågt”, som jorden! Jesus lär oss det: ”den som ödmjukar sig skall bli upphöjd” (Luk 14,11). Gud upphöjer oss inte för vår förmåga, för vår rikedom och skicklighet, utan för vår ödmjukhet. Gud älskar ödmjukhet. Gud upphöjer de som ödmjukar sig, de som tjänar. Maria tillskriver sig själv bara "titeln" tjänare: hon är "Herrens tjänarinna" (Luk 1,38). Hon säger inget annat om sig själv, hon söker inte efter något annat att vara. Bara Herrens tjänarinna.

Är jag ödmjuk?

Idag kan vi därför fråga oss, var och en i sitt hjärta: är jag ödmjuk? Försöker jag bli bekräftad av andra? Lovordar jag mig själv och söker berömmelse eller vill jag tjäna? Vet jag hur jag ska lyssna, som Maria, eller vill jag bara prata och få uppmärksamhet? Kan jag vara tyst, som Maria, eller pratar jag hela tiden? Kan jag ta ett steg tillbaka, avvärja gräl och diskussioner eller försöker jag alltid ha rätt? Låt oss reflektera över dessa frågor. Hur är det med min ödmjukhet?

Herren gör stora ting i de ödmjuka

I sin litenhet, erövrar Maria himmelen först. Hemligheten bakom hennes framgång ligger just i att hon erkänner sig själv som liten, erkänner sig i behov. Med Gud är det bara de som känner igen sig som ingenting som kan ta emot helheten. Bara de som tömmer sig själva fylls av honom. Och Maria är "full av nåd" (v. 28) just på grund av sin ödmjukhet. Även för oss är ödmjukheten utgångspunkten, början på vår tro. Det är grundläggande att vara fattig i anden, det vill säga i behov av Gud. Den som är full av sig själv lämnar inte plats åt Gud – hur ofta är vi inte fulla av oss själva utan att lämna plats åt Gud - men den som förblir ödmjuk låter Herren göra stora ting (jfr v. 49).

Den första att erövra himmelen

Poeten Dante definierar Jungfru Maria som "ödmjuk och upphöjd snarare än en varelse" (Paradiso XXXIII, 2). Det är vackert att tänka att den ödmjukaste och högsta varelsen i historien, den första som erövrade himmelen med hela sig själv, i kropp och själ, tillbringade sitt liv mestadels hemma, i det vardagliga, i ödmjukhet. Marias, full av nåds, dagar var inte så häpnadsväckande. De följde en efter en i tystnad. På utsidan, inget extraordinärt. Men Guds blick följde henne alltid och beundrade hennes ödmjukhet, hennes tillgänglighet, hennes hjärtas skönhet som aldrig berördes av synd.

Kallade till Guds härlighet

Det är ett stort hoppfullt budskap för oss, för var och en av oss - för dig, som lever enformiga, tröttsamma och ofta svåra dagar. Maria påminner dig idag om att Gud också kallar dig till härligheten. Det här är inga fina ord, det är sanningen. Det är inte ett konstnärligt skapat lyckligt slut, en illusion eller en falsk tröst. Nej, det är sann verklighet, så levande och sant som Vår Frus upptagning i himmelen. Låt oss kärleksfullt, men ödmjukt, fira henne idag som hennes barn, animerade av hoppet om att en dag vara med henne, i himmelen!

Himmelsfärdens hemlighet – ödmjukhet och tjänst

Och låt oss be till henne att följa oss ​​på färden som leder från jorden till himmelen. Hon påminner oss om att hemligheten med vägen dit ligger i ordet ödmjukhet. Låt oss inte glömma det här ordet som Jungfru Maria upprepar för oss. Att vår litenhet och tjänst är hemligheterna för att nå målet, för att nå himmelriket.

15 augusti 2021, 12:15