Sök

Ordenssystrar Ordenssystrar 

Påven till latinamerikanska gudsvigda: Var glada vittnen!

Påve Franciskus har skickat ett videomeddelande till en konferens som som samlar gudsvigda män och kvinnor i Latinamerika och Karibien och han uppmanar dem att rota evangeliet i sina lokala kulturer och att vara glada vittnen.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Gudsvigda män och kvinnor i Latinamerika och Karibien inledde en onlinekongress om det gudsvigda livet på fredagen, och som pågår under helgen.

Det tre dagar långa evenemanget, som organiserades av det Latinamerikanska religionsförbundet, är fokuserat på temat ”resa” -”På väg mot ett mellankyrkligt, interkulturellt och ett gudsvigt liv i rörelse”.

Inkulturation och evangeliet

Påven Franciskus sände sina tankar om temat i ett videobudskap som visades i början av konferensen. Han fokuserade sin reflektion på vikten av att evangeliet inkultureras och att upprätthålla ett glädjande ansikte.

"Inkulturation" är en term som ofta används i teologiska kretsar för att beskriva hur man anpassar kristen tro och praxis till lokala kulturer.

Påven noterade att gudsvigda har den särskilda uppgiften att inkulturera tron. "Det skulle göra oss mycket nytta att upptäcka att enhet inte är enhetlighet utan harmoni i mångfald" sa han och tillade att den Helige Ande är upphovsmannen till harmoni.

Evangeliserande kultur

Påven sa vidare att gudsvigda män och kvinnor kan hjälpa till att främja en teologi som ”kan anpassas till lokala situationer och vara ett redskap för evangelisering”.

"Låt oss inte glömma att en tro som inte är förankrad i kulturen inte är äkta", sa han och uppmanade dem att "gå in i de troendes liv, med respekt för deras seder och traditioner, samtidigt som de försöker evangelisera kulturen.”

När inkulturationen inte lyckas, präglas det kristna livet ”med de konstigaste och mest löjliga gnostiska tendenser”. Han sa att missbruk av liturgin är ett exempel. Och han uppmanade konferensdeltagarna till att ”inkulturera tron ​​och evangelisera kulturen”.

Övervinna nostalgin av det förflutna

Påven påpekade vidare att det gudsvigda livet ”ger expertis i gemenskap” eftersom det är ”resande och främjar broderskap”.

Han beklagade att religiösa samfund ofta lägger vikt vid att räkna medlemmar och sätta sina förhoppningar på överlevnad.

"Det är en bra idé att avstå från kriteriet som antal och effektivitet, eftersom det annars kan förvandla de gudsvigda till rädda lärjungar, instängda i det förflutna med nostalgisk lidelse", sa han.

Glädjen i Kristus

Därefter erbjöd påven de gudsvigda män och kvinnorna i Latinamerika och Karibien ett motgift mot en själsdödande nostalgi: glädje.

”Var med Guds heliga folk, respektera, evangelisera och vittna för dem. Resten överlåter ni till den Helige Ande”, uppmanade han.

”Glädjen”, tillade påven Franciskus, ”är det största uttrycket för livet i Kristus och det "största vittnesbördet vi kan erbjuda Guds heliga folk som vi är kallade att tjäna, och följa, på deras pilgrimsvandring mot mötet med Fadern."

Sinne för humor

Påven sa också att frid och ett sinne för humor är nåd som åtföljer en känsla av glädje.

”Att vara med Jesus är att vara glad”, konstaterade han. "Det ger en förmåga att blanda helighet med humor."

Sammanfattningsvis uppmanade påven Franciskus deltagare i onlinekongressen att se till Maria, ”så att ni alltid kan vara män och kvinnor som vill mötas i syskonskap”.

15 augusti 2021, 10:57