Sök

Påvens möte med föreningen Lazare Påvens möte med föreningen Lazare 

Påven till föreningen Lazare: Sprid kärlekens eld i periferin

Påven Franciskus träffade medlemmar i den franska föreningen "Lazare" och uppmanade till att förkroppsliga en social vänskap som vi alla är kallade att leva.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Föreningen Lazare grundades för att ge hemlösa en andra chans. Som ett alternativ till stora härbärgen erbjuder föreningen vanliga lägenheter där människor bor tillsammans med egna privata sovrum.

Man välkomnar hemlösa som antingen kommer direkt från "gatan" eller från fosterhem. De får också stöd att söka jobb och med byråkratiska angelägenheter. Föreningen är verksam i Spanien, Frankrike och Belgien.

Vänskap och omtänksamhet

I sitt tal till medlemmarna i Lazare i samband med föreningens tioårsjubileum uppmanade påven Franciskus dem att de förkroppsliga "den sociala vänskapen som vi alla är kallade att leva."

”I en miljö full av likgiltighet, individualism och själviskhet”, underströk han, ”får ni oss att förstå att värdena i ett autentiskt liv ligger i att omfamna olikheter, respektera människans värdighet, lyssna, bry sig och tjäna de mest utsatta.”

Kärleken till den andra

Påven citerade sin encyklika Fratelli tutti och sa: "Vår kärlek till andra, oberoende vilka de är, får oss att söka det bästa för dem. Genom att odla detta sätt att förhålla sig till varandra kommer vi att möjliggöra en social vänskap som inte utesluter någon och ett syskonskap öppet för alla."

Påven uppmanade de samlade att inte ge upp trots ett samhälle där de kan känna sig isolerade, avvisade och drabbas av utanförskap. "Fortsätt framåt och odla i era hjärtan, hoppet om en glädje som smittar av sig", sa han.

Fattiga är sanna evangelister

Han fortsatte med att säga att deras liv som evangeliets vittnen påminner oss om att "de fattiga är sanna evangelister eftersom de var de första som evangeliserades och kallades till att ta del av saligheten i Herrens och hans rike."

Med uppmuntrande ord uppmanade påven gruppen att "vara fasta i övertygelse och i tro. Ni är Kristi kärleksfulla ansikte. Så sprid denna kärlekens eld som värmer kalla och uttorkade hjärtan."

Han uppmanade dem också att inte nöja sig med ett liv i vänskap och generositet mellan medlemmarna i föreningen, "utan gå utöver det."

Gå till periferierna

"Våga satsa på en kärlek som ges och tas emot villkorslöst", sa påven Franciskus. ”Gå ut till periferierna, som ofta är fyllda av ensamhet, sorg, inre sår och förlust på livsglädje. Med dina ord och handlingar, häll tröstens och läkningens olja på sårade hjärtan. ”

Avslutningsvis uppmanade påven föreningens medlemmar att aldrig glömma att de är Guds gåva. "Även om världen ser ner på er är ni dyrbara i Herrens ögon."

30 augusti 2021, 12:07